+ 84 24 3974 3091

4 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HAN1295 Sales Admin 1/22/2022 3/22/2022 Telecomunication Hải Phòng
HAN1294 Technical Officer 1/19/2022 3/19/2022 Mining Ninh Bình
HCM1293 Kế Toán Trưởng 1/12/2022 3/13/2022 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hồ Chí Minh
HAN1292 Senior IT Business Analyst (Hybris - Remote) 1/12/2022 3/12/2022 Electronics Manufacturing Hà Nội, Hồ Chí Minh

Follow us