+ 84 24 3974 3091

119 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HAN1198 Customs Specialist 6/21/2021 8/21/2021 Bắc Ninh
HCM1197 Senior Executive, MarComms 6/17/2021 8/17/2021 Hồ Chí Minh
HCM1196 O&M Manager 6/17/2021 8/17/2021 Hồ Chí Minh
HCM1195 Senior Accountant 6/17/2021 8/17/2021 Hồ Chí Minh
HAN1194 IT PROGRAMMER 6/14/2021 8/14/2021 Hà Nội
HAN1193 Tooling Engineer 6/14/2021 8/14/2021 Hà Nội
HCM1192 IT Support Outsourcing 6/10/2021 8/10/2021 Hồ Chí Minh
HCM1191 Nhân viên Trợ lý sản xuất 6/7/2021 8/7/2021 Bình Dương
HCM1190 Equipment Engineer 6/3/2021 8/3/2021

Đồng Nai
HAN1189 CNC Machine Operator 6/3/2021 8/3/2021 Hà Nội
HAN1188 HR OFFICER 6/3/2021 8/2/2021 Hà Nội
HAN1187 ACCOUNTING AND TAX COMPLIANCE CONSULTANT 6/2/2021 8/2/2021 Hà Nội
HAN1186 TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN NỘI BỘ 5/28/2021 7/28/2021 Hà Nội
HAN1185 RECRUITMENT CONSULTANT (JUNIOR & SENIOR) 5/27/2021 7/26/2021 Hà Nội
HCM1184 SITE ADMIN 5/25/2021 7/25/2021 Kiên Giang

Follow us