+ 84 24 3974 3091

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

In      Gửi cho bạn bè

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

 

Khi sử dụng dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự, các nhân viên “thuê ngoài” của khách hàng sẽ ký HĐLĐ với Faro Việt Nam. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với tư cách là người sử dụng lao động của nhân viên đó. Dịch vụ này là giải pháp tốí ưu cho các khách hàng có hạn chế trong việc Tuyển dụng trực tiếp.

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ?

 

 
Follow us