+ 84 24 3974 3091

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Tuyển Dụng Nguồn gốc Niềm tin Việt Nam và Công ty TNHH Cung ứng Lao động Nguồn gốc Niềm tin Việt Nam (“FARO Việt Nam” hoặc “Công ty”) nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính sách này điều chỉnh cách thức chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, tuân thủ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân. Chính sách này được áp dụng cho FARO Việt Nam và các công ty liên kết của FARO Việt Nam cũng như nhân viên được ủy quyền của họ, những người có thể thực hiện các hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân.

FARO Việt Nam khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Quyền Riêng Tư này và thường xuyên kiểm tra trang mạng của chúng tôi để cập nhật mọi thay đổi mà FARO Việt Nam có thể thực hiện theo điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập

Theo Chính sách này, “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể (“Chủ Thể Dữ Liệu”). Dữ Liệu Cá Nhân cũng bao gồm các thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể..

FARO Việt Nam có thể thu thập và xử lý các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây:

 1. Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản:
 • Họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện nay, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số căn cước công dân, số chứng minh thư nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, mã số thuế cá nhân, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân về hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 1. Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm:
 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án;
 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 • Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 • Thông tin về tài khoản ngân hàng;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; và
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Trong mọi thời điểm, FARO Việt Nam sẽ cam kết chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm) trong phạm vi cần thiết hợp lý để hoàn thành các mục đích được liệt kê dưới đây

Cách chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và với điều kiện (i) bạn đã được thông báo về mục đích dữ liệu được thu thập và xử lý, và (ii) bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản về việc chúng tối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

FARO Việt Nam có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích sau:

 1. Để cung cấp và duy trì các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập và phân tích Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn và khách hàng của chúng tôi, bao gồm bố trí việc làm, quản lý tiền lương và các dịch vụ tư vấn khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chương trình khuyến mại hoặc hỗ trợ của chúng tôi (nếu có).
 2. Để quản lý tài khoản của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý việc đăng ký của bạn với tư cách là người dùng trên trang mạng cũng như các ứng dụng và chức năng nội bộ của chúng tôi mà bạn được truy cập với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 3. Để thực hiện hợp đồng: Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hoặc liên quan đến hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng lao động của bạn với chúng tôi (nếu có) và hợp đồng dịch vụ của chúng tôi với khách hàng để bố trí công việc, quản lý tiền lương hoặc các dịch vụ tư vấn khác.
 4. Để quản lý yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn: Chúng tôi sẽ tham gia và quản lý các yêu cầu của bạn gửi cho chúng tôi, đồng thời liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện liên lạc khác mà bạn chọn, về các yêu cầu của bạn, dịch vụ của chúng tôi hoặc mọi cập nhật hoặc liên quan thông tin liên lạc mang tính cập nhật thông tin, khi cần thiết hoặc nếu hợp lý.
 5. Để cải thiện hiệu suất và hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng và phân tích thông tin cá nhân của bạn để phát triển, cung cấp và liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn.
 6. Để tuân thủ các quy định pháp luật: Trong một số trường hợp nhất định, FARO Việt Nam có thể được yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chuẩn bị và gửi báo cáo quy định pháp luật cho cơ quan quản lý có liên quan hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, nếu pháp luật yêu cầu hoặc để theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, chuẩn bị báo cáo và số liệu thống kê, v.v.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không cần đến sự đồng ý của bạn, như sau: 

 1. trong trường hợp khẩn cấp cần xử lý ngay Dữ liệu Cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn hoặc những người khác;
 2. việc công khai Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật;
 3. việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thiên tai lớn, dịch bệnh nguy hiểm; hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt nam;
 4. để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và
 5. phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân được FARO Việt Nam thu thập và xử lý

 1. Quyền của bạn với tư cách là một Chủ Thể Dữ Liệu:

Trừ khi luật pháp Việt Nam có quy định khác hoặc ngoại lệ dưới đây, bạn có các quyền sau:

 • được thông báo về các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • truy cập dữ liệu cá nhân của bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu đó;
 • rút lại sự đồng ý của bạn;
 • xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bản thân bạn;
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân để quảng cáo hoặc tiếp thị;
 • khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt nam;
 • yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt nam khi có hành vi vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; và
 • tự bảo vệ mình theo quy định của pháp luật Việt nam.
 1. Trách nhiệm của bạn với tư cách là một Chủ Thể Dữ Liệu:
 • tự mình bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bản thân; yêu cầu chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người khác;
 • cung cấp Dữ liệu Cá nhân đầy đủ và chính xác cho chúng tôi;
 • tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khóa đào tạo về dữ liệu cá nhân; và
 • tuân thủ pháp luật Việt nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoạt động quản lý Dữ Liêu Cá Nhân

FARO Việt Nam sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích kinh doanh mà chúng tôi đã thông báo và đã nhận được sự đồng ý từ Chủ Thể Dữ Liệu, cũng như trong phạm vi cần thiết để FARO Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân không còn mục đích sử dụng kinh doanh hay mục đích pháp lý, hoặc được yêu cầu tiêu hủy bởi Chủ Thể Dữ Liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam sẽ được tiêu hủy hoặc xử lý an toàn.

FARO Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp hành chính, kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo các chính sách nội bộ hiện hành về bảo mật thông tin, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và các chính sách nội bộ khác có liên quan. Toàn bộ nhân viên của FARO Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Không Tiết Lộ ký giữa Công ty và Nhân Viên, Chính Sách Giữ Bí Mật, Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, và bất kỳ chính sách nội bộ nào khác của FARO Việt Nam liên quan đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bộ phận Công Nghệ Thông Tin của FARO Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát quyền truy cập vào mạng internet, máy chủ, phần mềm theo đúng phân quyền do Công ty quy định.

Bất kỳ hành vi vi phạm Chính Sách Bảo Mật này và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật Lao động Việt Nam và Nội quy lao động của Công ty với biện pháp cao nhất là sa thải.

Ngoài FARO Việt Nam, bất kỳ cá nhân nào (cá nhân hoặc tổ chức), được ủy quyền hoặc theo thỏa thuận chung với FARO Việt Nam để xử lý dữ liệu của bạn, sẽ được yêu cầu duy trì các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Hoạt động chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi

Trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục đích mà FARO Việt Nam đã nêu trong Chính Sách Bảo Mật này và đã được thông báo hợp lệ tới cũng như nhận được sự đồng ý từ Chủ Thể Dữ Liệu, FARO Việt Nam có thể chuyển hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân với:

 1. Nhóm cung cấp dịch vụ của FARO Việt Nam được chỉ định cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi;
 2. chính phủ hoặc cơ quan quản lý đã yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật hoặc quy định hiện hành;
 3. cố vấn pháp lý, kiểm toán viên hoặc cố vấn chuyên môn khác của chúng tôi để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi; và
 4. các bên thứ ba theo ủy quyền hoặc yêu cầu của bạn hoặc khách hàng của chúng tôi.

Khi chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân biết và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để lưu trữ, quản lý Dữ liệu Cá nhân một cách thích hợp.

Những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này

Khi cần thiết, chúng tôi có thể cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và gửi đến bạn thông qua các phương tiện liên lạc do bạn lựa chọn trong quá trình chúng tôi thu thập thông tin của bạn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào mà FARO Việt Nam có thể sẽ thực hiện.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phản hồi và hướng dẫn theo thông tin liên hệ như sau:

Bộ Phận

:

Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Số điện thoại

:

+84 24 3974 3091

Fax

:

+84 24 3974 3090

Email

:

service.vn@farorecruitment.com

 

 

Privacy policy

Follow us