+ 84 24 3974 3091

Yêu cầu kỹ năng
Mô tả công việc
1. Theo dõi hồ sơ nhân viên;
2. Theo dõi tăng giảm BHXH, BHYT, Bảo hiểm tự nguyện hàng tháng, giải quyết các thủ tục, chế độ, quyền lợi liên quan đến BHXH, BHYT, BH tự nguyện cho người lao động;
3. Quản lý chấm công, nghỉ phép cho người lao động, lập bảng lương hàng tháng cho người lao động;
4. Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách khác của Công ty cho người lao động: ốm đau, nghỉ lễ, đào tạo, chế độ phúc lợi khác
5. Lập các báo cáo gửi các Cơ quan chức năng liên quan đến nhân sự trong Công ty;
6. Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
 

Bạn cần trợ giúp?

Công việc tương tự

Tư vấn viên


Follow us