Skills required
What you will do

Kinh doanh bán hàng

·        Quản lý , điều hành đội ngũ nhân viên trong khu vực, chi nhánh được chỉ định.

·        Quản lý văn phòng chi nhánh được chỉ định

·        Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, số lượng trong khu vực được chỉ định.

·        Quản lý NPP, khách hàng trong khu vực được chỉ định.

·        Gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt với NPP, khách hàng hiện hữu trong khu vực được chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra. 

·        Tối đa hóa các cơ hội kinh doanh đối với các khách hàng tiềm năng trong khu vực chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

·        Chăm sóc tốt những khách hàng trực tiếp chính yếu trong khu vực được chỉ định.

·        Thực hiện ( ứng dụng ) việc Quản lý Khách hàng theo tiêu chuẩn thế giới và Thăm viếng bán hàng theo tiêu chuẩn thế giới (Word Class Customer Management & Word Class Sales Call - sẽ được huấn luyện sau) nhằm gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

·        Quản lý chi phí theo ngân sách được duyệt.

·        Đề xuất những chương trình hỗ trợ NPP, khách hàng để tối đa hóa sản lượng dầu nhớt bán ra trong khu vực được chỉ định.

·        Chuẩn bị đúng hạn: Kế hoạch công tác tuần, Báo cáo tuần, Kế hoạch công tác tháng, Báo cáo tháng, Báo cáo hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

·        Hoạch định chiến lược bán hàng hàng năm cho khu vực.

·        Thực hiện các công việc được chỉ định khác.      

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM CHO TUYỂN DỤNG

Trình độ học vấn/bằng cấp chuyên môn:

·        Đại học

·        Anh văn lưu loát

·        Vi tính văn phòng

Kinh nghiệm:

·        > trên 08 năm trong ngành kinh doanh, và trên 3 năm ở vị trí tương đương

·        Từng làm qua các công ty có mạng lưới kinh doanh rộng.

Năng lực/các kỹ năng/ đặc tính khác:

·        Sử dụng vi tính thành thạo,chịu áp lực và nhiệt huyết trong công việc.

·        Tính tình vui vẻ, hòa nhã và lịch thiệp

·        Yêu cầu giao tiếp RẤT TỐT
YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM ĐỂ ĐẢM NHẬN CÔNG VIỆC

·        Đã hiểu rõ tất cả các nội quy và qui định của công ty.

·        Đã hiểu rõ qui trình của phòng Kinh doanh & Tiếp thị

About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

  • Executive Search and Selection
  • Staffing Solution
  • Payroll Administration
  • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


  • Recruitment Team
  • resume.vn@farorecruitment.com
  • (84) 439743091

Follow us