84 24 3974 3091

Skills required
What you will do

A. Tổng quan

 • Xây dựng, phát triển team bán hàng công ty định hướng chuyên nghiệp

B. Chức Năng 

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng phong cách chuyên nghiệp và phân phối hiệu quả các sản phẩm đầu tư của công ty.
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch Marketing bán hàng theo Tuần, Tháng, Quý, Năm nhằm đạt kế hoach doanh thu của Tổ chức.
 • Tham vấn đầu tư dự án, tham gia biểu quyết quyết định đầu tư của Tổ chức.

C. Nhiệm Vụ

 • Phối hợp phòng nhân sự: 
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, nội quy hoạt đông của Team kinh doanh.
  • Triển khai tuyển dụng 
  • Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.
 • Đào tạo trực tiếp cho Vice Sale Manager.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra. (Quan trọng nhất)
  • Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing bán hàng.
 • Xây dựng, thực hiện và lưu trữ các quy trình kinh doanh và Marketing bán hàng.
 • Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.
 • Tham gia thương lượng dự án. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm cho từng dự án.

D. Quyền Hạn 

 • Cùng HR Manager quyết định phát triển cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động phù hợp nhất cho Team kinh doanh.
 • Được quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật, sa thải nhân sự Team kinh doanh.
 • Được quyết đinh tuyển dụng nhân sự, phát triển các kênh Marketing bán hàng (Nếu cần).
 • Được cấp quyền truy cập vào các phần mềm quản lý nội bộ trong phạm vi công việc đảm nhiệm.
 • Được độc lập thẩm định đầu ra dự án đầu tư. Cùng Bán Giám đốc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
 • Được quyền cầu các phòng ban phối hợp hiệu quả nhằm hoàn thành dự án.
 • Được đề xuất, góp ý, phát triển ý tưởng cải tiến tất cả các phòng ban của Tổ chức.

E. Trách Nhiệm

 • Đảm bảo phân phối hiệu quả sản phẩm các Dự án đầu tư.
 • Đảm bảo Team kinh doanh phát triển, cạnh tranh lành mạnh. Phát huy đạo đức kinh doanh.
 • Đảm bảo bảo mật thông tin nội bộ.
 • Đảm bảo các thông tin Tham mưu thẩm định, phát triển dự án là khách quan, chính xác, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổ chức.
 • Nghiêm khắc, làm gương đi đầu theo văn hoá cốt lõi của Tổ chức. 

F. Chỉ Tiêu Đánh Giá
1. Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động của Team kinh doanh.

 • Cấu trúc tinh gọn. Chính sách khuyến khích Sale phát huy năng lực và đạt hiệu quả công việc (Thu nhập trung bình >10 triệu đồng/ tháng/ chuyên viên kinh doanh): 10%

2. Triển khai tuyển dụng

 • Số lượng chuyên viên Chuyên nghiệp, đảm bảo được Doanh thu đầu ra: 15%

3. Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.

 • Chuyên viên kinh doanh có tác phong chuyên nghiệp, bán được sản phẩm ra thị trường. Tinh thần muốn gắn bó với Tổ chức: 10%

4. Đào tạo trực tiếp Vice Sale Manager

 • Phát triển tối thiểu 01 phó phòng. 5%

5. Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra

 • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Đạt doanh số tháng, quý, năm: 20%

6. Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing. 

 • Nâng cao tỷ lệ khách hàng tiềm năng trực tiếp (80%): 20%

7. Xây dựng, thực hiện và lưu trữ (Trello) các quy trình của Team Kinh doanh

 • Có quy trình,Có lưu trữ Trello: 5%

8. Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.

 • Đúng hạn: 5%

9. Tham gia thương lượng. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm của Tổ chức..

 • Thuyết phục chủ đầu tư bằng các chỉ số kinh doanh. Có chiến lược bán hàng khả thi: 10%
About Faro Recruitment Vietnam
 • ABOUT FARO VIETNAM

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

 • OUR MISSION

The aim of the Company is to support the Client at most that helps clients free mind and free hands in dealing with all human resources matters.

 • OUR EXPERIENCE

We are proud of our professional management team, who have such a deep knowledge and experience that highly committed to deliver comprehensive and flexible HR solutions tailored to clients’local market needs.

 • FARO VIETNAM CONSULTANT TEAM

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

Faro Vietnam Consultant Team

 • FARO VIETNAM'S SERVICES

We focus on offering four main services, including:

 1. Executive Search and Selection
 2. Staffing Solution
 3. Payroll Administration
 4. Human resource Compliance
 • WHY CHOOSE FARO VIETNAM?

 1. Our service solution offering to clients is always built up on government’s regulations compliance basis since we understand that avoidance of legal risks is the utmost expectation of all organizations.
 2. Each business is unique and there is no one-size-fits-all, accordingly, our service solutions are developed adaptably to client’s actual situations to ensure that the most effective solution is given to each business.
 3. Confidentiality is a top requirement when doing human resource services, our system is developed and operated in the up-to-date technology at high security level with frequent checking performed by international expert.
 4. Integrity is a consistent and long-term goal of our Company. Clients have our commitments in service quality and professional in every steps of our service delivery process.
 • CONTACT FARO VIETNAM

   

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

 • HAN161 Standard Product Account Manager
 • HCM140 Regional Commodity Manager (Global sourcing) – Experienced in Engineering Plastics – Salary: from $7,000 – Open for both Expat and Vietnamese
 • HAN109 Business Development Manager
 • HCM91 Sales Manager – Experienced in selling products for Textile/ Paper industries (B2B) – Attractive salary and bonus
 • HCM90 Consumption Specialist, M&O Group (Adoption Champion)
 • HAN87 Supervisor

Consultant


Follow us