+ 84 24 3974 3091

Tuyển dụng nhân sự cấp cao là gì? Bạn có biết về quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam hiện nay?

Tuyển dụng nhân sự cấp cao là gì? Bạn có biết về quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam hiện nay?

5/7/2021

Tuyển dụng nhân sự cấp cao còn được được biết đến với tên gọi “Săn đầu người” - Executive Search hay Headhunting là 1 dịch vụ chuyên biệt, trong đó các Công ty/tổ chức/doanh nghiệp thuê bên thứ 3 để tuyển dụng các ứng viên phù hợp với các vị trí mà mình đang tìm kiếm.

Đọc tiếp

Tìm kiếm

Danh mục

Tags


Follow us