+ 84 24 3974 3091

Cắt giảm lương thời Covid-19 như thế nào là đúng luật?

Cắt giảm lương thời Covid-19 như thế nào là đúng luật?

5/12/2021

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay chắc chắn không Doanh nghiệp nào muốn phải đối mặt với những rủi ro về mặt pháp lý khi thực hiện việc cắt giảm sai luật và NLĐ cũng muốn hiểu rõ quyền lợi của mình để có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ chính đáng cho bản thân.

Đọc tiếp

Tìm kiếm

Danh mục

Tags


Follow us