+ 84 24 3974 3091

“Talent Acquisition” – Hình thức “săn đầu người” kiểu mới

“Talent Acquisition” – Hình thức “săn đầu người” kiểu mới

8/14/2018

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố không thể nào thiếu đối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Đọc tiếp

Tìm kiếm

Danh mục

Tags


Follow us