+ 84 24 3974 3091

18 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HCM1089 Human Resources Manager 1/25/2021 3/31/2021 Hồ Chí Minh
HCM1090 Sales Executive (HR System) 1/25/2021 3/26/2021 Hồ Chí Minh
HAN1088 HR Manager 1/21/2021 3/21/2021 Hà Nội
HAN1087 Field Application Engineering 1/21/2021 3/21/2021 Hà Nội
HCM1086 Territory Account Manager 1/21/2021 3/21/2021
Hồ Chí Minh
HCM1085 Account Manager 1/20/2021 3/21/2021 Hồ Chí Minh
HAN1084 Child Protection Technical Advisor 1/20/2021 3/20/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
HCM1082 CEO/ CTO 1/15/2021 3/15/2021 Hồ Chí Minh
HAN1081 Senior Sales Executive 1/14/2021 3/14/2021 Hà Nội
HAN1080 INTERNAL SALES TRAINER 1/13/2021 3/13/2021 Hà Nội
HAN1079 Beauty Consultant 1/12/2021 3/12/2021 Hà Nội
HCM1078 Senior Sales Executive 1/12/2021 3/12/2021 Hồ Chí Minh
HCM1077 Sales Manager - Chemical Industry - Chinese speaking 1/12/2021 3/12/2021

Hồ Chí Minh
HAN1076 Senior System Analyst (Hybris) 1/8/2021 3/8/2021 Oversea
HAN1075 Senior System Developer (Hybris) 1/8/2021 3/8/2021 Oversea

Follow us