+ 84 24 3974 3091

95 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HCM1174 Electrical & Instrumentation Erection Engineer 5/12/2021 7/12/2021 Khánh Hòa
HCM1173 Piping Erection Engineer 5/12/2021 7/12/2021 Khánh Hòa
HAN1172 QC Supervisor 5/11/2021 7/11/2021 Hà Nam
HCM1171 Sales Engineer (Chinese Companies) 5/11/2021 7/11/2021
Bình Dương
HCM1170 Field Applications Engineer 5/6/2021 7/6/2021 Hồ Chí Minh
HCM1169 Division Manager (Life Science) 5/6/2021 7/6/2021 Hồ Chí Minh
HCM1168 Product Development Specialist (Soft Goods) – 1 Year Contract 5/5/2021 7/5/2021 Bình Dương
HCM1167 Sales Director - APAC (priority in Singapore) 4/29/2021 6/29/2021 Oversea
HAN1166 BrSE Engineer 4/29/2021 6/29/2021 Hà Nội
HAN1165 Sales Senior Executive (02 headcounts) 4/28/2021 6/27/2021 Hà Nội
HAN1164 SALE LEADER 4/27/2021 6/27/2021 Hà Nội
HCM1163 Beauty Consultant 4/27/2021 6/27/2021 Hồ Chí Minh
HCM1162 Pre-production, Planning and Inventory Control Manager 4/27/2021 6/27/2021 Hồ Chí Minh
HCM1161 APPAREL PRODUCTION MANAGER 4/27/2021 6/27/2021 Hồ Chí Minh
HCM1160 Restaurant Business Administrative Assistant 4/22/2021 6/22/2021 Hồ Chí Minh

Follow us