+ 84 24 3974 3091

Yêu cầu kỹ năng
Trình độ học vấn tối thiểu Đại học
Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 
- 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, 5 năm kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực hành chính nhân sự
- Ưu tiên các ứng viên làm trong các Tập đoàn hoạt động mô hình Tập đoàn, Tập đoàn Sản xuất
 
Ngoại ngữ: Ưu tiên sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung
Am hiểu về luật lao động, thuế TNCN, quản lý nhân sự, hành chính
Tư duy chiến lược, quản trị hệ thống
Kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống quản trị hành chính nhân sự
Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
 
Phẩm chất, thái độ
Trung thực, tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm
Thái độ tích cực, hợp tác trên tinh thần xây dựng
Tư duy dịch vụ
Mô tả công việc
Xây dựng hệ thống quản trị hành chính nhân sự
Phát triển tổ chức (Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Hoạch định nguồn nhân lực).
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng, triển khai, kiểm soát, giám sát thực hiện, rà soát, đề xuất thay đổi các chính sách, quy định, quy chế (Chính
sách nhân sự, chế độ lương thưởng phúc lợi, quy trình quy định về vận hành quản trị nhân sự, hành chính, hợp đồng
mẫu,…)
 
Phát triển nguồn nhân lực
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
Quản lý kênh tuyển dụng tạo nguồn ứng viên, xây dựng công cụ đánh giá, phỏng vấn, phát triển thương hiệu tuyển
dụng.
Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức xây dựng và quản lý các hoạt động đào tạo nội bộ, thuê ngoài
 
Quản trị nhân sự
Quản trị hiệu suất công việc: Chủ trì cùng các Trưởng bộ phận xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
(KPIs); Theo dõi đánh giá, báo cáo kết quả KPIs định kỳ; Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu suất công việc.
Quản lý, kiểm soát công tác chấm công, thanh toán lương, thưởng; đề xuất điều chỉnh lương, phúc lợi, chế độ thưởng,
phạt và các chế độ khác theo quy định.
Quản lý quan hệ lao động: gia hạn, tái ký, chấm dứt hợp đồng lao động; điều chuyển, bổ/miễn nhiệm,..người lao
động; tư vấn, giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động.
Quản lý việc thực hiện công tác Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, …) và thuế TNCN.
Đề xuất xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy định, quy chế của tập đoàn.
 
Quản trị hệ thống PHVB và văn thư lưu trữ
Quản lý hệ thống phát hành văn bản của tập đoàn.
Soạn thảo và kiểm soát các văn bản nội bộ, công văn đến các đối tác, cơ quan ban hành.
Quản lý việc sử dụng con dấu, công tác văn thư lưu trữ, phân loại và quản lý các loại hồ sơ, giấy tờ, sổ sách.
 
Quản trị công tác hành chính
Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, nhà ở, xe đưa đón CBCNV, đối nội và công tác đối ngoại trong phạm vi
được giao.
Lập kể hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các sự kiện, truyền thông hình ảnh của Tập đoàn.
Quản lý công tác lễ tân, tiếp đón khách theo chế độ của tập đoàn
Quản lý và phát triển công tác truyền thông nội bộ, công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Quản lý và tổ chức kiểm kê các tài sản, trang thiết bị văn phòng
Kiểm soát sử dụng dịch vụ thuê ngoài mảng hành chính nhân sự.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm soát tuân thủ việc thực hiện an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và công tác phòng chống cháy nổ
 
Mảng việc chung
(Áp dụng đối với cấp CBQL và điều chỉnh nếu có)
Quản lý nhân sự trực thuộc phòng ban (Cơ cấu, tuyển dụng, đào tạo, giao việc, giám sát thực hiện,..).
Xây dựng và kiểm soát việc sử dụng ngân sách, tài sản bộ phận.
Xây dựng, cập nhật quy trình, quy định bộ phận. Thanh kiểm tra, kiểm soát rủi ro hoạt động trong bộ phận.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo
 

Bạn cần trợ giúp?

Công việc tương tự

Tư vấn viên


Follow us