+ 84 24 3974 3091

Ngành nghề
HVAC (heating, ventilating, and air conditioning) - Office Equipment - QA/QC:
Kỹ năng
Create and edit documents, Chinese, English, computer skills, talk show,...
Loại hình công việc
Full Time
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ Chứng chỉ
Chinese, English Enough
Giới thiệu bản thân

Identify (value) = unlimited, Space (value) = unlimited, I (value) = say that

Bạn cần trợ giúp?


Follow us