+ 84 24 3974 3091

About Me

Communication.

Skills

Communication.

Experience

Working From (mm/yyyy): 01/2012 - Working To (mm/yyyy): 02/2020

Company : PANASONIC SALES VIET NAM

Industry : Adhesive Tape

Position : TEAM MANAGER

Main Duties + Awards : Recruitment employee, Probation evaluate, propose Contract term, making & following labor contract…. Social, accident insurance, health insurance for employees. Car arrangement, rental, payment rental car, car expense management/insurance, maintenance... - Tuyển dụng nhân viên, đánh giá thử việc, xem xét hợp đồng, lập và theo dõi hợp đồng lao động… Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. Điều tiết, thuê, thanh toán chi phí thuê xe, quản lý chi phí xe/bảo hiểm xe, bảo trì… ADM expense Work permit, visa, apartment rental, health check, tuition fee for Experts, Experts’ family; buy air ticket for business trip, vacation, car arrangement, salary for Vietnamse, Experts…. Chi phí hành chính Giấy phép lao động, tạm trú, thuê căn hộ, khám sức khoẻ, học phí cho Chuyên gia và gia đình; mua vé máy bay công tác, điều xe, tính lương nhân viên Việt Nam, chuyên gia…

Languages
Language Certificate
English B level

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Candidate History

2012 - 2020

TEAM MANAGER

PANASONIC SALES VIET NAM

2020 - 2020

Civil Engineer

University of National Economics


Follow us