084 24 3974 3091

Dịch vụ tuân thủ các quy định về lao động

In      Gửi cho bạn bè

Dịch vụ tuân thủ các quy định về lao động
Dịch vụ tuân thủ các quy định về lao động

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các quy định về lao động như:

  • Ký mới và chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Xây dựng và đăng ký về nội quy lao động với cơ quan quản lý Nhà nước;
  • Xin giấy phép làm việc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Các công việc thiết lập ban đầu cho các tổ chức mới thành lập.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG

  • Tiết kiệm thời gian, giảm áp lực để tập trung vào các hoạt động kinh doanh  cốt lõi của doanh nghiệp;
  • Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm để xử lý những tình huống phức tạp nhất;

 
Follow us