084 24 3974 3091

Các giải pháp nhân sự

In      Gửi cho bạn bè

Các giải pháp nhân sự
Các giải pháp nhân sự

 

Bằng việc ký HĐLĐ với nhân viên thuê ngoài, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với tư cách là người sử dụng lao động của nhân viên đó. Chúng tôi sẽ đảm nhận các công việc liên quan đến nhân viên thuê ngoài như sau:

  • Ký Hợp đồng lao động
  • Tính và trả lương
  • Kê khai và nộp thuế
  • Kê khai và nộp bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc
  • Xử lý các yêu cầu của nhân viên liên quan đến hợp đồng, lương, thuế và bảo hiểm

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ giải pháp nhân sự của Faro Việt Nam:

  • Cung cấp giải pháp nhân sự có hiệu quả cho các Công ty, văn phòng đang trong quá trình xin giấy phép thành lập nhưng có nhu cầu sử dụng lao động và / hoặc cho các Công ty, văn phòng muốn có lực lượng lao động linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh sản xuất;
  • Đảm bảo tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người lao động theo quy định;
  • Đảm bảo nguồn ứng viên phù hợp nhất vào đúng thời điểm;
  • Cung cấp nhân sự tạm thời, đáp ứng được yêu cầu theo thời vụ và giúp các doanh nghiêp cắt giảm chi phí nhân sự tại những thời điểm không cần thiết.

 
Follow us