+84 24 3974 3091

05 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN MẶT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 TẠI TP.HCM

6/30/2021           |      Print      Send to friend

 

Ngày 25/6/2021, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 05 nhóm đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19 gồm:

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

 • Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục dân lập, tự thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP.HCM) có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì được hỗ trợ 1 lần 1.800.000 đồng/người.
 • Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

2. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục dân lập, tự thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP.HCM) chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021; có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan) thì được hỗ trợ 01 lần 1.800.000 đồng/người.
 • Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chi hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 • Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của Thành phố giai đoạn 2021-2025) làm một trong sáu loại công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021.
 • Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.
 • Thời gian hỗ trợ: áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg; thực hiện đến ngày 31/12/2021.

​4. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động

 • Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho hộ kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đang hoạt động (trừ hoạt động cho thuê nhà mặt bằng) phải dừng hoạt động theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (áp dụng khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg: địa bàn Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, Quận 12 và các khu vực khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố).
 • Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/hộ (hỗ trợ 1 lần).

5. Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống

 • Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho thương nhân tại chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ); có mã số thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
 • Thời gian hỗ trợ: 6 tháng, từ tháng 7/2021 đến hết tháng 12/2021.
 • Mức hỗ trợ:

+ Chợ hạng 1: 300.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

+ Chợ hạng 2: 210.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

+ Chợ hạng 3: 150.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

Trường hợp thương nhân là hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo khoản (4) thì không áp dụng quy định này.

(Hạng chợ theo quy định tại Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Nghị định 114/2009/NĐ-CP).

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Related Posts

Top 5+ Industries making billions/year in Vietnam

Top 5+ Industries making billions/year in Vietnam

2/19/2024

High-paying careers in Vietnam are not necessarily scarce; rather, they cater to the pressing requirements of the market. You might be surprised to learn that the remuneration of senior employees in the hotel industry exceeds common expectations. Let's explore about these industries in this article:

Read more

Case of exemption from directly making a monthly job-seeking notice under Circular 15/2023/TT-BLDTBXH issued on December 29, 2023

Case of exemption from directly making a monthly job-seeking notice under Circular 15/2023/TT-BLDTBXH issued on December 29, 2023

2/16/2024

The employee who is entitled to unemployment benefit is exempted from making a monthly job seeking notice in person if they fall under one of the following cases during that required time

Read more

Regulations on retirement age for employees in 2024

Regulations on retirement age for employees in 2024

2/16/2024

The retirement age of employees under normal working conditions is adjusted according to the roadmap until reaching 62 years old for male employees in 2028 and reaching 60 years old for female employees in 2035.

Read more

What is a professional employer organization structure?

What is a professional employer organization structure?

1/29/2024

Ho Chi Minh City and Hanoi labor supply is known as a new model, serving the labor needs of companies and businesses today. However, many units are still wondering where to contact when they need urgent labor resources?

Read more

Conditions for corporate income tax exemption for newly established businesses

Conditions for corporate income tax exemption for newly established businesses

1/22/2024

Corporate income tax is a significant financial consideration for organizations engaged in the production and trading of goods and services, particularly those with taxable income according to the stipulations of the Law on Corporate Income Tax

Read more

Latest way to calculate corporate income tax 2024

Latest way to calculate corporate income tax 2024

1/15/2024

The calculation and regulation of corporate income tax for the year 2024 are subjects of concern for businesses and enterprises. In this article, we will write about the specific details regarding the corporate income tax calculation, its applicable rates, and the treatment of foreign income tax paid by enterprises in Vietnam.

Read more

Conditions for Maternity Benefits for Employees Who Have Quit Their Job

Conditions for Maternity Benefits for Employees Who Have Quit Their Job

1/8/2024

Maternity benefits offer numerous practical advantages to female employees during pregnancy and childbirth. But what if a pregnant employee decides to quit her job? Is she still eligible for maternity benefits, and if so, what are the specific eligibility criteria

Read more

What is the difference between HRM and PEO?

What is the difference between HRM and PEO?

1/1/2024

“The most valuable asset of businesses is people." (Konosuke Matsushita — Founder of PEO - Professional Employer Organization still causes confusion for many people when approaching them. While developing countries like Vietnam often approach problems in a HRM direction, industrialized countries in the world have approached PEO in the late 70s.

Read more

Latest regulations on probationary labor contracts and probationary salaries in 2024

Latest regulations on probationary labor contracts and probationary salaries in 2024

12/25/2023

When participating in a labor relationship with an employer, employees are often required to try their jobs for a certain period of time. A probationary contract ensures that employees enjoy certain benefits when there is no official contract. However, not all employees are clear about the provisions of probationary contracts and the benefits that probationary contracts bring

Read more

Classify common hr payroll calculation methods in Vietnamese businesses

Classify common hr payroll calculation methods in Vietnamese businesses

12/8/2023

What method are you receiving your salary? Chances are you don't clearly understand the company's salary calculation principles. That can be a major shortcoming in understanding and ensuring your legitimate rights. Immediately follow the article "Distinguishing the most common salary calculation methods in Vietnamese hr services payroll today".

Read more

Salesforce application in the enterprise's human resources management system

Salesforce application in the enterprise's human resources management system

12/4/2023

Recently, as technology has become more and more popular and applied in many different fields, Salesforce is also a name that has become gradually familiar to many people. However, not everyone clearly understands Salesforce and its applications in corporate human resource management

Read more

Develop more professional payroll services for businesses

Develop more professional payroll services for businesses

11/29/2023

Every month, businesses undertake the crucial task of calculating and disbursing salaries to their employees. Salary accounting, which involves meticulous bookkeeping of salaries and deductions based on actual earnings, is a highly significant and sensitive responsibility.

Read more

Executive recruiting process in accordance with ISO 9001 standards

Executive recruiting process in accordance with ISO 9001 standards

11/26/2023

In the context of today's societal developments, businesses consistently face a substantial demand for human resources. However, without a well-structured selection method, the associated costs can be high, yielding minimal effectiveness. To assist businesses in overcoming these challenges, Faro will elucidate the intricacies of the human resources recruitment process in accordance with ISO 9001 standards.

Read more

What are the objectives of contract Labour management?

What are the objectives of contract Labour management?

11/22/2023

A labor contract is the legal basis for an agreement between an employee and an employer regarding paid employment, working conditions, and the rights and obligations of each party in the labor relationship.

Read more

What is a Third-Party Service Provider?

What is a Third-Party Service Provider?

11/20/2023

Outsourcing human resources department (third party hr services) is the practice of a business hiring personnel outside the company to perform certain job tasks, such as: calculating employee salaries, calculating corporate taxes, etc

Read more

Third party payroll service in Vietnam 2024

Third party payroll service in Vietnam 2024

11/14/2023

3rd party payroll services's team of experienced experts can support businesses in performing all operations related to salary scales and payroll accurately and quickly. Therefore, when using third party payroll service, businesses can save a lot of time and costs in establishing a complex salary scale system.

Read more

Understanding Labor Contract Termination and Legal Procedures

Understanding Labor Contract Termination and Legal Procedures

11/13/2023

Terminating a labor contract involves ending the employment relationship between an employee and an employer in cases prescribed by law. There are various reasons for terminating a labor contract, including contract expiration, mutual agreement, unilateral termination by one party, dismissal, layoffs, retirement, or other objective factors

Read more

What is PEO in recruitment?

What is PEO in recruitment?

11/6/2023

A Professional Employer Organization (PEO) can help businesses manage human resources departments, calculate payroll, save costs and resources, helping employees and organizations both simplify many processes. So what is PEO in recruitment and what is the role of PEO in the development of small and medium enterprises?

Read more

Latest regulations on time limit for determining the need to use foreign workers

Latest regulations on time limit for determining the need to use foreign workers

11/2/2023

Decree 70/2023/ND-CP shortens the time to determine the need to use foreign workers from 30 days to 15 days from the expected date of using foreign workers compared to Decree 152/2020 /ND-CP. This article will provide readers with the latest regulations on time limit for determining the need to use foreign workers, which is helpful for enterprises hiring workers from abroad in Vietnam.

Read more

Wage reform roadmap according to Resolution 99/NQ-CP

Wage reform roadmap according to Resolution 99/NQ-CP

10/30/2023

Wage policy holds a pivotal position within the socio-economic policy framework, directly impacting crucial economic equilibrium, the labor market, and the livelihoods of wage earners. It plays a vital role in the pursuit of establishing an efficient and clean political system while curbing corruption and wastefulness

Read more

The amount employees can receive when terminating their labor contract

The amount employees can receive when terminating their labor contract

10/23/2023

To ensure their rights, employees need to know the 5 amounts of money they can receive after quitting their job. This article aims to provide a concise overview of these five crucial financial aspects that employees can expect to receive when they decide to leave their employment

Read more

Expenditures Deductible and Not Deductible from Corporate Income Tax

Expenditures Deductible and Not Deductible from Corporate Income Tax

10/16/2023

Reasonable costs to consider when calculating corporate income tax include both expenses that are tax-deductible and those that are not tax-deductible. Faro Vietnam will provide a detailed analysis of these specific cases in this article.

Read more

Regulations on Weekly Rest Days and Wages for Working on Weekly Rest Days

Regulations on Weekly Rest Days and Wages for Working on Weekly Rest Days

10/9/2023

According to the instructions in Clause 3, Article 55 of Decree 145/2020/ND-CP, employees who work overtime on holidays or Tet that coincide with weekly days off will be paid overtime on holidays or Tet. Therefore, if the employee goes to work on a Saturday or Sunday that coincides with a holiday, the employee will be paid overtime pay on the holiday

Read more

Conditions for employees to receive the latest severance pay and job loss benefits in 2023

Conditions for employees to receive the latest severance pay and job loss benefits in 2023

10/3/2023

Severance pay and conditions for receiving severance pay are an issue that many people are concerned about today, especially for employees at units and businesses

Read more

New provisions that companies need to know when Decree 70/2023/ND-CP on the management of foreign workers comes into force

New provisions that companies need to know when Decree 70/2023/ND-CP on the management of foreign workers comes into force

9/27/2023

In this article, Faro Vietnam will mention some notes for businesses about issues that businesses need to keep in mind when recruiting and using foreign workers at their businesses from the time of Decree 70/2023/ND-CP takes effect (From September 18, 2023).

Read more

How is the tax accounting period determined? Tax accountants in 2023

How is the tax accounting period determined? Tax accountants in 2023

9/26/2023

An accounting period is the time frame during which a business prepares its financial statements and reports its results of operations and financial position. With the introduction of Circular 111/2021/TT-BTC (effective from July 1, 2022) on domestic tax operations issued by the Ministry of Finance, the concept of tax accounting period has had some changes. changes from the old regulations

Read more

Subjects who are allowed to use the same name as the registered enterprise name

Subjects who are allowed to use the same name as the registered enterprise name

9/18/2023

Choosing a company name and business name is one of the important issues when establishing a business. According to the provisions of the Law on Enterprises of Vietnam, business names also have their own provisions to comply with, one of which is the regulation on names that are identical and confusing according to the law on enterprises

Read more

Do foreign workers have to participate in unemployment insurance?

Do foreign workers have to participate in unemployment insurance?

9/10/2023

In the Employment Law 2013 and the Government's decrees, the circulars of the ministries and branches do not stipulate unemployment insurance policies for foreign national employees working in Vietnam. However, unemployment insurance is one of the benefits of employees when working

Read more

Four cases in which corporate income tax is allocated

Four cases in which corporate income tax is allocated

9/4/2023

The allocation of taxable corporate income tax (CIT) has been stipulated in legal documents, but many accountants do not understand it, so it may not be done correctly

Read more

Increase pension from 1/7/2023 according to Decree 108/2021/ND-CP

Increase pension from 1/7/2023 according to Decree 108/2021/ND-CP

8/28/2023

The Government has just issued Decree No. 42/2023/ND-CP dated June 29, 2023 regulating pensions, social insurance allowances and monthly allowances. Accordingly, from July 1, 2023, the pension, social insurance allowance and monthly allowance will be increased from 12.5% to 20.8%. In this article, we will research the benefits that employees can receive, which is increasing pension

Read more

Deadline for application of extension of CIT payment in the second quarter of 2023

Deadline for application of extension of CIT payment in the second quarter of 2023

8/23/2023

On April 14, 2023, the Government issued Decree 12/2023/ND-CP on extending the deadline for payment of value added tax, corporate income tax, personal income tax and land rent in 2023. In this article, Faro Vietnam will bring new information about the due date to complete the Corporate Income Tax payment in Vietnam. We hope that the foreign entrepreneur and business will find the article helpful for their business making decision process.

Read more

The latest corporate income tax applies from July 1, 2023

The latest corporate income tax applies from July 1, 2023

8/18/2023

In Article 10 of the Law on Corporate Income Tax 2008 (amended in Clause 6, Article 1 of the Law on Corporate Income Tax, as amended in 2013 and Clause 1, Article 67 of the Petroleum Law 2022 (effective from July 1, 2023)) regulations on corporate income tax rates are as follows:

Read more

Groups of goods subject to a 2% VAT reduction from 1/7/2023

Groups of goods subject to a 2% VAT reduction from 1/7/2023

8/14/2023

and services for the value-added tax reduction from 10% to 8%, as stipulated in Resolution No. 101/2023/QH15 and Government Decree No. 44/2023/ND-CP, Faro Vietnam has compiled a concise overview of goods that qualify for the 2023 VAT reduction. We cordially invite you to peruse the following article for more insights.

Read more

What is the Legal Unilateral Termination of the Labor Contract?

What is the Legal Unilateral Termination of the Labor Contract?

8/11/2023

An individual named A who has worked at a company for 6 years and signed a labor contract faces a situation. The individual has composed a resignation letter, adhering to the terms of the contract, and provided it to the company 45 days before the intended departure date

Read more

Top 6 Recruitment Agencies In Vietnam

Top 6 Recruitment Agencies In Vietnam

8/8/2023

The recruitment field in Vietnam is growing strongly with a lot of quality HR services. In which, it is impossible not to mention the Recruitment Agency because of the positive changes and strong recruitment effect.

Read more

Benefits of using Employee Self Service

Benefits of using Employee Self Service

7/30/2023

HR jobs used to be time-consuming, paper-based, and handled manually by employees. Taking that into consideration, businesses are digitizing business processes leading to 'employee self-service' systems that save time and money, and reduce administrative costs in handling customer needs, employee needs, freeing up personnel to do urgent tasks. So what is the employee self service concept of payroll employees? Learn more with Faro Vietnam through the article

Read more

Secret to mastering human resources consulting service

Secret to mastering human resources consulting service

7/30/2023

Human resource consulting specialist - is the link between job seekers and employers. In other words, HR consultants are the "recruiters" for CEOs. For candidates, the HR consulting services is the "speaker", representing them to talk about their rights and requirements about the job.

Read more

Third Party Service in Human resource consulting in Vietnam

Third Party Service in Human resource consulting in Vietnam

7/30/2023

Human resource consulting includes consulting activities and implementing work related to the management of the organization's human resources and the human resources function. The range of third party service ranges from covering work on human resource strategy to designing and implementing a salary & bonus framework to transforming the HR function.

Read more

Instructions on procedures for obtaining work permit for expatriate

Instructions on procedures for obtaining work permit for expatriate

7/30/2023

A work permit, also known as a work visa, is an essential document that grants foreigners the legal right to work in Vietnam. It is mandatory for foreign workers planning to work for more than three months at Vietnamese enterprises to obtaining work permit for expatriate and subsequently sign a labor contract.

Read more

What are Effective Strategies for top headhunter in Vietnam?

What are Effective Strategies for top headhunter in Vietnam?

7/29/2023

Recruitment is always a difficult task for any business, regardless of size, revenue or number of employees. If you need to find candidates to fill a few vacancies in the company, you should try using 1 or all of the 7 options from recruitment agencies below.

Read more

The Role of Human Resource Compliance Personnel

The Role of Human Resource Compliance Personnel

7/29/2023

Managers and leaders need to have a cool head and a hot heart to be able to use people most effectively. Faro - professional employer organisation has effective human resource management experience synthesized from experts and leaders with many years of management experience

Read more

6 benefits of external recruitment compared to internal recruitment

6 benefits of external recruitment compared to internal recruitment

7/3/2023

To increase efficiency, large-scale businesses are turning to recruiting outsourcing. This service will take the place of the company in identifying the ideal candidate for the open position and the company's internal culture.

Read more

How to aid firms in speeding up the hiring process

How to aid firms in speeding up the hiring process

7/3/2023

Despite numerous efforts, the hiring process has not advanced. Businesses must spend time, money, and labor on this.

Read more

How should employees be assessed after a probation period?

How should employees be assessed after a probation period?

6/26/2023

In addition to submitting a CV and performing well in interviews, candidates must successfully finish the employer's probationary period in order to be hired.

Read more

How to assist recruiters in selecting qualified candidates

How to assist recruiters in selecting qualified candidates

6/26/2023

One of the most crucial phases of the hiring process is candidate screening. If recruiters fail at this step, the company may miss strong candidates, select the incorrect applicant, take longer than expected to fill the position, etc.

Read more

What does a qualified hiring procedure entail?

What does a qualified hiring procedure entail?

6/20/2023

One of the key concerns for any corporation or company is the recruitment process and human resources because having competent personnel would help the company grow significantly and address issues swiftly.

Read more

The impetus behind the creation of an outsourced recruitment department

The impetus behind the creation of an outsourced recruitment department

6/20/2023

Human resources are always the most important aspect in determining a business's success.

Read more

What is Internal Recruitment? The difference between internal recruitment process and external recruitment

What is Internal Recruitment? The difference between internal recruitment process and external recruitment

6/9/2023

One of the earliest methods of hiring still used today is internal recruitment. It has benefits and drawbacks that make the business difficult during each stage of the hiring process.

Read more

Quiet hiring - the type of recruitment you may not know

Quiet hiring - the type of recruitment you may not know

6/9/2023

Many companies have adopted the recruitment practice known as "quiet hiring" in recent years to address their issues with human resources.

Read more

Increasing common minimum salary rate from 1 July 2023 – Who will be affected?

Increasing common minimum salary rate from 1 July 2023 – Who will be affected?

6/8/2023

Pursuant to the Decree 24/2023/NĐ-CP dated 14 May 2023, the common minimum salary shall be increased from VND1,490,000/month to VND 1,800,000/ month from 01 July 2023

Read more

Tips for collaborating with a headhunter agency to maximize efficiency

Tips for collaborating with a headhunter agency to maximize efficiency

5/30/2023

Although headhunter services are presently a common way to find high-level employees throughout the world, they are still relatively new in Vietnam.

Read more

Today's Most Common human resources

Today's Most Common human resources

5/30/2023

The human resource service business has expanded to include more types of services than ever before as a result of its non-smoking industry, immaterial products, remarkable rate of development, and high economic efficiency.

Read more

Why do businesses choose HR Outsourcing?

Why do businesses choose HR Outsourcing?

5/19/2023

Today's firms are accustomed to using services like outsourcing human resources.

Read more

When should the human resources department and the recruitment department be split up?

When should the human resources department and the recruitment department be split up?

5/19/2023

The recruitment process is one of the key responsibilities of the human resources division while the labor market today is getting more and more cutthroat.

Read more

The similarities of Headhunters and HR, revealing the required skills for a headhunter

The similarities of Headhunters and HR, revealing the required skills for a headhunter

5/15/2023

Headhunters have gained popularity in recent years, especially among senior workers on the Vietnamese labor market.

Read more

How to recruit a good chief accountant effectively?

How to recruit a good chief accountant effectively?

5/15/2023

The job of chief accountant affects how organizations do their operations. Choosing the best applicant for this role is so challenging.

Read more

When should businesses outsource human resources?

When should businesses outsource human resources?

5/8/2023

One of the options utilized by organizations to carry out particular work tasks is outsourcing human resources.

Read more

Reasons to use Faro Vietnam's senior recruitment service

Reasons to use Faro Vietnam's senior recruitment service

5/8/2023

Due to its effectiveness and advantages, high-level human resource recruitment services are presently used by many Vietnamese businesses.

Read more

How do headhunters convince candidates to take on new jobs

How do headhunters convince candidates to take on new jobs

5/8/2023

Headhunters are those who look for human resources and have a lot of experience in the HR sector. They possess incredibly strong analytical, negotiating, and reasoning skills.

Read more

How does the Headhunt agency operate?

How does the Headhunt agency operate?

5/8/2023

It is undoubtedly not a new concept for the human resources sector to use headhunt service because there aren't enough senior employees in the industry, headhunting services are becoming more and more popular in Vietnam.

Read more

8 points worth noting when outsourcing recruitment services

8 points worth noting when outsourcing recruitment services

4/27/2023

Outsourcing recruitment services is chosen by many businesses to save their lives in recruitment management. But if you do not really understand this service, it will not be effective.

Read more

What is CTO Recruitment? When do businesses need to recruit CTOs?

What is CTO Recruitment? When do businesses need to recruit CTOs?

4/27/2023

CTO is a relatively new recruitment term in Vietnam. Simply put, CTO is the highest technology manager title in a corporate organization.

Read more

Tips for effective human resources with Chinese skill recruitment

Tips for effective human resources with Chinese skill recruitment

4/10/2023

The work market today is far more open than it was in the past. It is connected not just to the domestic economy but is also brought up to date by importing other economies.

Read more

How to choose the right Recruitment Agency?

How to choose the right Recruitment Agency?

4/10/2023

The current significant growth of the recruitment market has paved the way for the emergence of numerous specialized services, including the recruitment agency.

Read more

The most recently popular sources of human resources for foreigners

The most recently popular sources of human resources for foreigners

4/3/2023

It is really challenging to hire international applicants since there aren't many human resources available, if any do exist, they must be paid very well.

Read more

Signs for leave of employees business owners should know

Signs for leave of employees business owners should know

4/3/2023

The warning of impending change that an employee is about to give is crucial for companies. Owners of businesses may not be able to identify all possible reasons why employees leave their jobs.

Read more

FARO VIETNAM 17 YEARS ANNIVERSARY (2006 – 2023)

FARO VIETNAM 17 YEARS ANNIVERSARY (2006 – 2023)

3/28/2023

Trên hành trình của thời gian thì con số 17 có thể nói là 1 dấu ấn đáng trân trọng và tự hào. Để có được vị trí và những thành công của ngày hôm nay trên thị trường nhân sự là nhờ rất nhiều những năm tháng gắn bó và cống hiến của các thế hệ nhân viên.

Read more

How to find recruitment consultants?

How to find recruitment consultants?

3/27/2023

To find a good recruitment consultant in order to solve all recruitment problems, please refer to the article information below.

Read more

What do businesses know about recruitment consulting services?

What do businesses know about recruitment consulting services?

3/27/2023

For every business, human resources always play a vital role in the long-term success and sustainable development, that's why recruitment is the company's top priority.

Read more

Enterprises should choose HR Outsourcing service for these reasons

Enterprises should choose HR Outsourcing service for these reasons

3/21/2023

Outsourcing is a staffing service that many businesses choose to use. This type of human resource service brings many long-term benefits to businesses' sustainable development.

Read more

Why should businesses quickly recruit candidates with self-evaluating capacity?

Why should businesses quickly recruit candidates with self-evaluating capacity?

3/21/2023

The human resources department takes the responsibility of receiving and screening hundreds and thousands of candidate profiles in each recruitment round.

Read more

How to make your business work effectively with headhunter companies

How to make your business work effectively with headhunter companies

3/13/2023

Headhunter agencies are growing and are considered the leading human resource solutions for businesses. However, not all businesses know how to work with headhunters effectively.

Read more

Which businesses should hire a cybersecurity specialist?

Which businesses should hire a cybersecurity specialist?

3/13/2023

Cybersecurity is currently one of the fastest-growing sectors. Labor participating in this field accounts for a small percentage and they have well paid and prospective jobs.

Read more

What is the recruitment agency? Role of Recruitment Agency

What is the recruitment agency? Role of Recruitment Agency

3/7/2023

Currently, the recruitment market in Vietnam has made extremely strong progress with a variety of HR services.

Read more

What is HR Supply? Classification of human resource services

What is HR Supply? Classification of human resource services

3/7/2023

The demand for human resources is increasing day by day, which also triggers the development and population of the human resource service service.

Read more

Using Headhunter service to recruit seniors or not?

Using Headhunter service to recruit seniors or not?

3/2/2023

The demand for human resources is a problem that many businesses face, especially with the current fluctuating and competitive market, recruiting high-level human resources effectively is even more challenging.

Read more

How to find recruitment consultants?

How to find recruitment consultants?

3/2/2023

Recruitment consultants are the search trend of many businesses. These people have high professional expertise and flexibly improvise skill in all recruitment situations at all industries.

Read more

Top reasons businesses should use high-level HR services at Faro Vietnam

Top reasons businesses should use high-level HR services at Faro Vietnam

2/20/2023

High-level human resource services are currently the solution that many businesses make use to get the best quality human resources.

Read more

Tips and notes for business to approach effective recruitment

Tips and notes for business to approach effective recruitment

2/20/2023

Deep down, businesses all require talented staves to dedicate; however, not all employers have a direction to attract and approach that candidate.

Read more

What are the pros and cons of social media recruitment channels?

What are the pros and cons of social media recruitment channels?

2/15/2023

With the development of digital technology, traditional recruitment has been transformed into a new form. In particular, the social network recruitment channel has been thoroughly applied by businesses.

Read more

How to evaluate candidates after the most effective interview?

How to evaluate candidates after the most effective interview?

2/15/2023

To evaluate candidates through the interview is one of the important steps that every recruitment must focus on owing to its decisiveness in the recruitment process.

Read more

The risks of using the headhunting service

The risks of using the headhunting service

1/31/2023

Headhunting service is an effective method for businesses to find the most talented employees.

Read more

Reasons to use Faro Vietnam's recruitment service

Reasons to use Faro Vietnam's recruitment service

1/31/2023

Nowadays, with the fiercely competitive human resource market, the use of human resource service companies is considered a judicious choice.

Read more

What should businesses pay attention to when looking for candidates?

What should businesses pay attention to when looking for candidates?

1/28/2023

Finding effective candidates is a brute of problem for all businesses because this has to depend on many factors from candidate sources, job postings, skills, etc.

Read more

Note: 7 points about outsourcing recruitment services

Note: 7 points about outsourcing recruitment services

1/28/2023

Outsourcing recruitment is one of the "saving" solutions for businesses. This type of service is extremely popular in developed countries and in Vietnam

Read more

How to effectively take Expat recruitment?

How to effectively take Expat recruitment?

1/16/2023

Vietnam's labor market now includes not only local workers, but also another labor group called Expat. So what is Expat's labor group? What is the most effective way to recruit Expat?

Read more

Why does the headhunter never reveal the profile of their client?

Why does the headhunter never reveal the profile of their client?

1/16/2023

In this week's article, Faro Vietnam will clearly explain why the headhunter never discloses the name of the recruiting client.

Read more

How to recruit and retain senior staff?

How to recruit and retain senior staff?

1/9/2023

In this week's article, Faro Vietnam's human resources experts will give some tips for businesses to successfully recruit and retain senior personnel.

Read more

How does Headhunter hunt candidates?

How does Headhunter hunt candidates?

1/9/2023

Headhunter is an organization or individual that specializes in hunting candidates at the request of a third party and is paid a fee.

Read more

How to attract seniors for your business?

How to attract seniors for your business?

1/3/2023

Although seniors account for no more than 10% of the total human resources in the enterprise, they play a significant role, which brings 90% of the revenue of businesses.

Read more

Should businesses use Headhunter services?

Should businesses use Headhunter services?

1/3/2023

The demand for labor, especially seniors, is increasing day by day, which leads to more intense competition in recruiting. One of the top recruitment trends today chosen by many businesses is the headhunter service.

Read more

What types of specific service of recruitment services?

What types of specific service of recruitment services?

12/26/2022

In this article, Faro Vietnam will provide detailed information about recruitment services for businesses to have a better understanding.

Read more

When do businesses need recruitment services?

When do businesses need recruitment services?

12/26/2022

Recruitment services also help improve the process of employing human resources and reduce steps to save time and costs for businesses

Read more

What is payroll management service? Why do businesses need to use these types of services?

What is payroll management service? Why do businesses need to use these types of services?

12/20/2022

Payroll management is an important job for every business with the requirement of a high accuracy.

Read more

8 'golden' benefits of payroll services for business

8 'golden' benefits of payroll services for business

12/19/2022

Payroll service is currently a solution chosen by many large-scale enterprises and national corporations around the world.

Read more

What are the pros and cons of social media recruitment channels?

What are the pros and cons of social media recruitment channels?

12/19/2022

With the current digital technology era, recruitment channels tend to gradually shift to social media which is more convenient for both job seekers and employers to approach each other.

Read more

Ways to approach IT candidates

Ways to approach IT candidates

12/12/2022

Finding candidates for the IT industry is often more challenging than in others owing to requirements for not only skills and the ability to identify candidate sources, but also vast relationships.

Read more

Must-have skills for employers

Must-have skills for employers

12/12/2022

Candidates are unknowns that employers need to apply many skills to assess the suitability of each candidate for the job requirements.

Read more

When should the recruiting department be separated from the human resources department?

When should the recruiting department be separated from the human resources department?

12/12/2022

To know whether to seperate the recruitment department from the human resources department, please refer to the article below.

Read more

Is it okay to use the outsourcing recruitment instead of in-house recruitment?

Is it okay to use the outsourcing recruitment instead of in-house recruitment?

11/28/2022

Many businesses tend to choose to outsource the recruitment process. To learn more about outsourcing the recruitment process, please refer to the article below.

Read more

The most important skills for talent recruiters

The most important skills for talent recruiters

11/28/2022

For HR professors, owing to their onus of working, analyzing and discovering human capabilities, it is necessary for them to equip recruitment skills. The following are the most important skills for talent recruiters.

Read more

Top reasons for using payroll services

Top reasons for using payroll services

11/23/2022

Payroll service is used by many businesses, especially for businesses with large human resources or startups.

Read more

Why should startups use recruitment outsourcing services?

Why should startups use recruitment outsourcing services?

11/23/2022

A recruitment outsourcing service appeared, which is a great solution for businesses, especially startups.

Read more

How headhunters convinc candidates to accept the job offering

How headhunters convinc candidates to accept the job offering

11/17/2022

Headhunters are recruitment professionals with considerable experience in the HR industry. They have the ability to think, communication skills, analysis and negotiation.

Read more

How to build a high-level recruitment strategy like Google group

How to build a high-level recruitment strategy like Google group

11/17/2022

How to employ seniors or attract talent is a matter of concern for many businesses owing to the requirement of simple and professional recruitment strategy.

Read more

How to recruit human resources with good Korea competence

How to recruit human resources with good Korea competence

11/17/2022

With this article, experts of Faro Vietnam will share how to recruit human resources with good Korean competence!

Read more

How to use headhunter service effectively?

How to use headhunter service effectively?

11/7/2022

Headhunter service is a term in the recruitment industry that refers to the service of recruiting high-level human resources.

Read more

Notes for applying Head of Finance-Accounting

Notes for applying Head of Finance-Accounting

11/7/2022

The position of head of finance and accounting is in charge of financial management for the entire enterprise and receives reports from the human resources department to develop strategies, that’s why businesses make many requirements for this vacancy.

Read more

When outsourcing recruitment services, businesses should pay attention to these 7 points

When outsourcing recruitment services, businesses should pay attention to these 7 points

11/7/2022

Outsourcing recruitment services is chosen by many businesses as an effective method to panacea the human resources problem.

Read more

PEO VS EOR: WHICH IS RIGHT FOR YOUR BUSINESS?

PEO VS EOR: WHICH IS RIGHT FOR YOUR BUSINESS?

11/7/2022

In a perfect world, you could hire international remote workers without worrying about compliance and payroll across borders. In reality, the complexities of international law make it difficult for businesses to hire workers abroad. To hire globally, businesses need to work with an employment partner, such as an employer of record (EOR) or professional employer organization (PEO).

Read more

Revealing the secret to successful CEO recruitment

Revealing the secret to successful CEO recruitment

10/31/2022

For the position of CEO, to successfully recruit is not easy due to high-level requirements for candidates; that’s why it requires recruitment secrets to conquer these subjects.

Read more

When does your business need headhunter services?

When does your business need headhunter services?

10/31/2022

The headhunter service is chosen by many businesses in case of having problems in recruitment or urgent demand for senior human resources.

Read more

4 common forms of HR outsourcing today

4 common forms of HR outsourcing today

10/27/2022

Outsourcing is one of the forms of human resources that many businesses are interested in and used today owing to its advantages for optimizing time and cost for businesses.

Read more

Compare the outsourcing recruitment with the internal recruitment

Compare the outsourcing recruitment with the internal recruitment

10/27/2022

Outsourcing recruitment and internal HR department are two forms of recruitment with fierce competition. Each form has its own strengths and limitations. So what is the suitable form for business?

Read more

Headhunters’ challenge: how to approach candidates?

Headhunters’ challenge: how to approach candidates?

10/17/2022

Headhunter which is known as a terminology of human resources refers to authority on recruitment with the onus of helping businesses get the most potential candidates.

Read more

Should businesses use Headhunter service for high-level recruitment?

Should businesses use Headhunter service for high-level recruitment?

10/17/2022

Headhunter service is considered a great recruitment solution for businesses, especially with the current changing human resource market.

Read more

Why should you use Faro Vietnam's high-level human resources service?

Why should you use Faro Vietnam's high-level human resources service?

10/17/2022

Currently, the service of providing high-class human resources is a form of recruitment chosen by many businesses, that's why in the recruitment market, there are countless service providers.

Read more

What are the most accurate candidate sifting criteria?

What are the most accurate candidate sifting criteria?

10/10/2022

Candidate sifting is an important and time-consuming step in a recruitment process, that’s why it requires a lot of care to avoid arising errors which can lead to many consequences.

Read more

The typical interview process that employers are applying most today

The typical interview process that employers are applying most today

10/10/2022

The face-to-face interview is the decisive step in the success or failure of the recruitment.

Read more

8 'super' benefits of outsourcing recruitment for businesses

8 'super' benefits of outsourcing recruitment for businesses

10/10/2022

Recruitment is always a challenging problem for businesses, especially large-scale enterprises.

Read more

Why is senior recruitment challenging to businesses?

Why is senior recruitment challenging to businesses?

10/3/2022

Recruitment is a dilemma for all businesses; however, compared to senior recruitment, it can not be denied that it is really a stumbling block owing to those big cheeses of businesses playing an essential role in bringing 90% of total revenue.

Read more

How do headhunters screen candidates?

How do headhunters screen candidates?

10/3/2022

Candidate screening is an important stage of the recruitment process and poses many challenges for enterprises.

Read more

Notes for recruitment related to English vacancies

Notes for recruitment related to English vacancies

9/22/2022

Recruitment is one of the top business activities for every business and it has a direct impact on the existence, revenue and sustainable development of enterprises; that’s why recruitment is challenging and requires a lot of skills, effort as well as a perfect recruitment plan

Read more

What advantages of a full-service HR recruitment service for businesses?

What advantages of a full-service HR recruitment service for businesses?

9/22/2022

To employ the right candidate meeting the company's requirements, it is necessary to go through a recruitment process that takes a lot of time and effort.

Read more

What is an effective way for senior recruitment?

What is an effective way for senior recruitment?

9/19/2022

To employ for important positions such as Head of Department, Director or General Director in an enterprise is not an easy process; therefore it requires using the right recruitment methods to be effective.

Read more

What costs will be incurred during the recruitment process?

What costs will be incurred during the recruitment process?

9/19/2022

The recruitment process requires going through several stages. At each stage, costs are inevitable.

Read more

What are the characteristics of senior recruitment?

What are the characteristics of senior recruitment?

9/19/2022

For every business, human resources play an important role, which affects the profit and growth of the business.

Read more

Reasons for using full-service recruitment service

Reasons for using full-service recruitment service

9/13/2022

Recruitment is a time consuming and labor intensive process for businesses; therefore, many businesses, especially in the case of business expansion or urgent recruitment, tend to use a package recruitment service

Read more

What is HR Supply? Classification of human resource services

What is HR Supply? Classification of human resource services

9/13/2022

The increase in recruitment demand has created a premise for the development and popularization of human resources supply services.

Read more

2 popular sources of human resource recruitment today

2 popular sources of human resource recruitment today

9/13/2022

The source of human resources recruitment is the first gateway to decide whether the direction in recruitment is successful.

Read more

Notes about recruitment services

Notes about recruitment services

8/27/2022

Human resources are the core value of the development of every business; however, the current human resource supply market is fiercely competitive.

Read more

Recruitment Agency and what businesses should know about it

Recruitment Agency and what businesses should know about it

8/27/2022

Recruitment Agency is a unit providing a human resource service that brings great benefits to businesses and it is also the first choice when businesses are looking for assistance to approach potential candidates for senior positions

Read more

Criteria for choosing a reputable payroll service

Criteria for choosing a reputable payroll service

8/22/2022

Payroll service is commonly used by many businesses owing to its high efficiency and less unnecessary errors in the process of payroll as well as payment.

Read more

The current trend of outsourcing payroll services

The current trend of outsourcing payroll services

8/22/2022

Payroll service is suitable for all businesses when they are in need of saving costs and human resources, especially for startups or small-scale businesses

Read more

What is the most optimal method to maximize resources in the business?

What is the most optimal method to maximize resources in the business?

8/15/2022

Human resources are a key factor for businesses to approach success and strength. Depending on the internal factor of each business or organization, the ratio of capital investment to resources will be different.

Read more

5 elements to choose a reputable payroll service

5 elements to choose a reputable payroll service

8/15/2022

Payroll service is used commonly by many businesses to handle the massive workload each payroll period.

Read more

How will businesses benefit from payroll services?

How will businesses benefit from payroll services?

8/15/2022

In today's age, payroll services are no longer strange phenomena for businesses owing to their positive impact on the development of businesses.

Read more

Tips to access the right recruitment company

Tips to access the right recruitment company

8/8/2022

A recruitment company is considered as a panacea for current recruitment problems; therefore, these companies are becoming prosperous, which is a challenge for businesses to determine exactly which prestigious unit.

Read more

What responsibilities does the recruitment company take?

What responsibilities does the recruitment company take?

8/8/2022

Recruitment companies are one of the top agencies chosen by many businesses owing to its optimal solutions to save time and costs as well as approach potential candidates for vacancies.

Read more

What does the recruitment outsourcing process include?

What does the recruitment outsourcing process include?

8/8/2022

In this article, Farovietnam will explain in detail about outsourcing recruitment services for businesses to have the most overview.

Read more

Why have headhunters decided to operate the disruptive business model?

Why have headhunters decided to operate the disruptive business model?

7/30/2022

Outsourcing headhunters is currently the comprehensive solution chosen by many businesses to avoid false steps.

Read more

What types of recruitment services are included?

What types of recruitment services are included?

7/30/2022

For every business, human resources play a very important role due to its great effect on the development of each business

Read more

Why is outsourcing service becoming the human resource trend of the 21st century?

Why is outsourcing service becoming the human resource trend of the 21st century?

7/25/2022

The human resource market is always competitive and constantly changing, making it challenging for businesses to recruit and use human resources

Read more

Advantages and drawbacks of using Outsourcing services

Advantages and drawbacks of using Outsourcing services

7/25/2022

Outsourcing or outstaff was considered as one of the top recruitment terminologies mentioned at that time owing to the series of its benefits; however, everything has two sides and Outsourcing is no exception.

Read more

The secret to conquer the highest quality recruitment

The secret to conquer the highest quality recruitment

7/19/2022

A professional and experienced workforce are the foundation for the sustainable development of the business; therefore, recruiting talent is becoming not easy, even challenging for businesses.

Read more

Tips for recruiting high-level employees

Tips for recruiting high-level employees

7/19/2022

Recruiting seniors has never been easy owing to special requirements and great effects of this position to businesses, so the senior recruitment is considered as one of the top essential business activities.

Read more

The difference between recruitment services and self-recruitment

The difference between recruitment services and self-recruitment

7/19/2022

Currently, recruitment services and self-recruitment in enterprises are the two forms most used by businesses. So what's the difference between these two forms of recruitment?

Read more

5 notes for choosing a professional manpower supply company

5 notes for choosing a professional manpower supply company

7/12/2022

Human resource companies, also known as human resource outsourcing companies, are currently considered as one of the top comprehensive solutions by many businesses

Read more

Electronic Personal Income Tax Withholding Certificate

Electronic Personal Income Tax Withholding Certificate

7/11/2022

In accordance with Item 5 Article 12 Circular 78/2022/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 17 September 2021 providing guidelines on invoice, receipt and per the instructions from Provincial Department of Tax

Read more

6 signs to the needs a human resources agency of businesses

6 signs to the needs a human resources agency of businesses

7/8/2022

How to create HR strategies that respond to changing workloads is a big deal most leaders consider, therefore, hiring a company specializing in human resources as a HR assistant is considered the most optimal solution.

Read more

Is a HR company really suitable for your business?

Is a HR company really suitable for your business?

7/8/2022

The company specializing in human resources is currently a trend chosen by many businesses. These companies will provide services, HR and administrative support to give managers more time to focus on core business strategies; however, many businesses still wonder if the HR company is really suitable?

Read more

Tips for businesses to optimize recruitment costs

Tips for businesses to optimize recruitment costs

6/28/2022

Optimizing recruitment costs effectively is the general goal that any business is aiming for but not simple and easy.

Read more

What are the advantages of hiring temporary employees?

What are the advantages of hiring temporary employees?

6/28/2022

At this time, businesses require temporary employees. In this article, FaroVietnam will share the advantages of hiring seasonal workers!

Read more

5 questions businesses should ask payroll service providers

5 questions businesses should ask payroll service providers

6/21/2022

Outsourcing payroll service is considered a big breakthrough for businesses, which can help businesses not only save time and money but also avoid risks in payroll and law.

Read more

4 notes for choosing a payroll service

4 notes for choosing a payroll service

6/21/2022

When using a payroll service, businesses usually have trouble keeping up with the constantly changing legal regulations or being snowed under with paying salary deadlines

Read more

Regional Minimum Salary from 1 July 2022

Regional Minimum Salary from 1 July 2022

6/14/2022

The Government has issued Decree No. 38/2022/NĐ-CP on 12 June 2022 regulating minimum regional salary per month and per hour for the Employee working under a labor contract. The Decree come into effect from 01 July 2022.

Read more

What is payroll service? Advantages of using payroll services?

What is payroll service? Advantages of using payroll services?

6/13/2022

Payroll service is applied by many businesses owing to not only its quick, high accuracy and also its legal guarantee which help businesses avoid payroll problems.

Read more

6 hands-on recruitment experiences for businesses

6 hands-on recruitment experiences for businesses

6/13/2022

Hands-on recruitment experience is considered as one of the important factors of recruiters when looking for suitable candidates for businesses.

Read more

Common problems arising in recruitment

Common problems arising in recruitment

6/13/2022

Human resource is the top core element playing an essential role in the operation and development of businesses.

Read more

Extension for the deadline of VAT, CIT, PIT, and land rental fee payment in 2022

Extension for the deadline of VAT, CIT, PIT, and land rental fee payment in 2022

6/7/2022

The Vietnam Government has recently issued Decree No. 34/2022/ND-CP on extending the deadline for payment of Value Added Tax (“VAT”), Corporate Income Tax (“CIT”), Personal Income Tax (“PIT”), and land rental fee in 2022. The decree has come into effect on 28 May 2022 and shall expire on 01 January 2023.

Read more

Notes about senior recruitment

Notes about senior recruitment

6/3/2022

Senior recruitment plays an important role in the operation of the business, but it also is a challenge for all businesses. In this article, FaroVietnam's glad to share with businesses key points of senior recruitment.

Read more

The difference between Mass Recruitment and regular recruitment

The difference between Mass Recruitment and regular recruitment

6/3/2022

Mass recruitment refers to the recruitment process with a large number of employees for the same personnel position.

Read more

The 7 most common types of recruitment expenses

The 7 most common types of recruitment expenses

6/3/2022

Recruitment costs are challenging all businesses every recruiting season. So what does recruitment cost include? How to optimize those costs?

Read more

Why do businesses need high-level recruitment services?

Why do businesses need high-level recruitment services?

5/30/2022

High-level recruitment service is considered the most effective solution for businesses, thereby finding talented and qualified human resources for important vacancies.

Read more

6 tips for businesses in recruitment

6 tips for businesses in recruitment

5/27/2022

Recruitment is a challenge for all businesses owing to the pressure in the competitive human resources market.

Read more

Why should businesses choose a recruitment service in Farovietnam?

Why should businesses choose a recruitment service in Farovietnam?

5/27/2022

In the middle of the top reputational recruitment service providers today, Farovietnam must be mentioned with the best quality of candidates, reasonable cost and time-saving.

Read more

4 criteria for choosing a reputable payroll service

4 criteria for choosing a reputable payroll service

5/12/2022

Payroll service is the optimal and effective solution chosen by many businesses, but hiring a reputable service provider is challenging

Read more

The outsourcing payroll services in Vietnam

The outsourcing payroll services in Vietnam

5/12/2022

So in the Vietnam market, how is the operation of the outsourcing payroll service? In this article, let's find out the real state of affairs of outsourcing payroll services in Vietnam!

Read more

The recruitment process

The recruitment process

5/9/2022

Each business will have its own characteristics, needs and recruitment plan but an effective and professional recruitment plan is still required to follow through a hierarchical process including many steps.

Read more

The reasons for the uncommon of outsourcing human resources in Vietnam

The reasons for the uncommon of outsourcing human resources in Vietnam

5/9/2022

Outsourcing human resources - a HR solution for businesses to focus on core business activities, support to solve and limit risks.

Read more

Faro Vietnam - the leading employer of record service provider

Faro Vietnam - the leading employer of record service provider

5/5/2022

Faro Vietnam has been providing thousands of businesses with an employer of record service thereby connecting businesses with excellent employees as well as solving quickly professional tasks to save costs, increase efficiency and revenue for businesses.

Read more

What is company income tax? Some notes about company income tax

What is company income tax? Some notes about company income tax

4/8/2022

Tax is an obligation and responsibility of an enterprise to the country in which it is operating and it absolutely includes company income tax. So what is company income tax?

Read more

Roles and criteria for businesses to build effective payroll

Roles and criteria for businesses to build effective payroll

4/8/2022

Payroll is essential for businesses owing to the effect of fairness and transparency of businesses to employees.

Read more

Some notes about developing a recruitment plan

Some notes about developing a recruitment plan

4/8/2022

Recruitment is a compulsory activity for all businesses and to recruit human resources effectively, it requires businesses to have a clear and detailed plan

Read more

Required skills for headhunters

Required skills for headhunters

4/1/2022

Recruitment is always challenging for many businesses, especially recruiting talents, so there are so many criteria about skills for headhunters. So what skills are those?

Read more

Tips for effective and economical recruitment

Tips for effective and economical recruitment

3/31/2022

The most effective and economical recruitment is the goal of all businesses, but in reality, it is a challenge which is time consuming.

Read more

Why are interview skills important for businesses?

Why are interview skills important for businesses?

3/31/2022

The interview skill is considered an indispensable secret of business to approach the best candidates. So, what advantages does this interview skill make for businesses?

Read more

8 advantages of using an outsourced recruitment agency for businesses

8 advantages of using an outsourced recruitment agency for businesses

3/26/2022

Outsourcing recruitment is currently considered as the most optimal solution for many businesses all over the world.

Read more

HR consulting services

HR consulting services

3/26/2022

Human resource consulting services are currently favored by many businesses, especially in the context of economic development and the competitive human market.

Read more

How to effectively recruit with the bulk?

How to effectively recruit with the bulk?

3/25/2022

Recruiting numerous employees effectively is challenging, even for the recruiting team. To solve this problem effectively, many businesses choose to use the reputable recruitment companies.

Read more

When do businesses need mass recruitment?

When do businesses need mass recruitment?

3/25/2022

Mass recruitment can put businesses into many dilemmas related to the cost, time and human resources. So when do businesses need the mass recruitment?

Read more

Experience in balancing costs and recruitment time for businesses

Experience in balancing costs and recruitment time for businesses

3/17/2022

The following is the experience of FaroVietnam about balancing the cost and time of recruitment to share with businesses.

Read more

What is the recruitment method? Why is it important for businesses?

What is the recruitment method? Why is it important for businesses?

3/17/2022

Recruitment method is the first step to evaluate the success of each business. So what exactly is the recruitment method?

Read more

Advantages of recruiting through an outsourced company

Advantages of recruiting through an outsourced company

3/16/2022

Recruitment is always a challenging issue for businesses. In today's age, for many businesses, instead of self-recruitment, they tend to approach another new recruitment method-outsourced recruitment services

Read more

Solution for recruitment issue

Solution for recruitment issue

3/16/2022

Each business has its own characteristics in terms of financial capacity, the field of industry, quality requirements, etc. in the recruitment period, as a result, there will not be a single answer for all businesses.

Read more

The 5 recent HR outsourcing forms

The 5 recent HR outsourcing forms

3/11/2022

Outsourcing human resources is currently a growing trend in the field of human resources, which helps businesses be proactive in managing human resources while still saving costs, time and internal human resources.

Read more

Reasons for hiring recruitment specialist

Reasons for hiring recruitment specialist

3/11/2022

Hiring a recruitment expert is considered as an optimal option associated with hiring staff to avoid making the wrong hiring decisions and reduce the cost.

Read more

Notes about payroll management services

Notes about payroll management services

3/10/2022

Payroll management is a fundamental and indispensable task of all business, but it can lead to many consequences because of its crucial role. Therefore, many businesses today choose to use an outsourcing payroll management service as an optimal solution.

Read more

To optimize the cost of Personal Income Tax, use Farovietnam's salary management service

To optimize the cost of Personal Income Tax, use Farovietnam's salary management service

3/10/2022

Payroll management is an obstacle for many businesses because of its consequences when having any mistakes.

Read more

What are the advantages and disadvantages of outsourcing human resources?

What are the advantages and disadvantages of outsourcing human resources?

3/3/2022

Outsourcing human resources is a necessary service in the context of increasingly challenging economic conditions and fierce competition.

Read more

What is the legal dismissal?

What is the legal dismissal?

3/3/2022

Recruitment and firing are two indispensable things for every human resource management but these require distinct feelings.

Read more

Advantages of HR outsourcing services and some notes for using

Advantages of HR outsourcing services and some notes for using

3/3/2022

Human resource outsourcing service is one of the popular and effective forms for businesses. So what are the advantages of human resource outsourcing service? What should businesses pay attention to when using this service?

Read more

The most important skills for talent recruiters

The most important skills for talent recruiters

2/28/2022

The personnel in charge of recruitment work play a very significant role in any business and that recruiters select the wrong candidates for unsuitable vacancies can cause consequences of squandering time, money and effort.

Read more

What is the most important step in the recruitment process?

What is the most important step in the recruitment process?

2/26/2022

A recruitment process includes many steps and each step has its own role. Therefore, employers cannot skip any steps to complete the recruitment process in the best way.

Read more

5 types of personnel outsourcing and its costs

5 types of personnel outsourcing and its costs

2/26/2022

Outsourcing personnel is a service widely used by many businesses in major powers such as the UK, USA, France, etc.

Read more

What is HR consulting service? What are the advantages of using this service?

What is HR consulting service? What are the advantages of using this service?

2/26/2022

Human resource management is an activity that has a close relationship with the entire human resource team.

Read more

Tips to reduce recruitment costs?

Tips to reduce recruitment costs?

2/25/2022

A successful recruitment process can be considered by recruitment costs. Suppose that, when recruitment is finished but the spending budget is too high and far exceeds the received profits of the business, was the recruitment successful?

Read more

7 notes to recognize a reputable recruitment company

7 notes to recognize a reputable recruitment company

2/24/2022

Recruitment company is an agency specializing in providing recruitment services for businesses to approach qualified human resources or simply, this is an intermediary that connects job seekers with businesses that have recruitment needs.

Read more

Some must-know information about recruitment consulting companies

Some must-know information about recruitment consulting companies

2/24/2022

The recruitment consulting companies are becoming popular for the role of headhunters for businesses. However, most of us seem not to understand this company. What is a recruitment consulting company? When do businesses use this service?

Read more

The recent types of popular recruitment channels

The recent types of popular recruitment channels

2/24/2022

Currently, there are many types of recruitment channels in the breakout of the digital age. So, what types of recruitment channels are there specifically? In this article, Farovietnam will share some information about the recent types of popular recruitment channels.

Read more

What is HR consulting service? What does this service do?

What is HR consulting service? What does this service do?

2/11/2022

Nowadays, human resource consulting services are becoming common in the recruitment market. So what is HR consulting service? What does this service do? Those are the things that many people wonder about this service

Read more

Benefits of HR consulting services for businesses

Benefits of HR consulting services for businesses

2/11/2022

Sometimes, in-house businesses can find it hard to detect mistakes and shortcomings in human resource management by themselves but when using consulting services, they are completely customers.

Read more

Signs for the need of HR consulting services

Signs for the need of HR consulting services

2/11/2022

Among the current human resource service market, human resource consulting is the most prominent in developed countries, but it is still quite strange in Vietnam

Read more

The experience of effective recruitment

The experience of effective recruitment

2/11/2022

In this article, Farovietnam will reveal its experience to effectively recruit all vacancies.

Read more

5 notes to choose a unskilled labor recruitment company

5 notes to choose a unskilled labor recruitment company

1/28/2022

Any business also wants to have good human resources to devote time to develop business sustainably.

Read more

Advantages and disadvantages of outsourced recruitment services

Advantages and disadvantages of outsourced recruitment services

1/28/2022

Recently, many businesses choose external recruitment services to minimize costs and follow the hot business trends.

Read more

10 must-have steps in an effective recruitment process

10 must-have steps in an effective recruitment process

1/28/2022

An effective recruitment process requires many criteria, but basically, the following 10 steps will be followed in turn.

Read more

Should businesses use outsourced payroll services?

Should businesses use outsourced payroll services?

1/21/2022

With the current increasingly fierce and difficult economic context, many businesses are looking for optimal solutions to maximize cost savings while ensuring efficiency, including outsourced payroll services.

Read more

5 criteria to choose an appropriate human resource outsourcing company

5 criteria to choose an appropriate human resource outsourcing company

1/21/2022

That the business chooses a human resource outsourcing service means that the business has to share in-house information such as salary and benefits package, production process, training, etc.

Read more

Which businesses should outsource payroll services?

Which businesses should outsource payroll services?

1/20/2022

With fierce competition in the market today, many businesses choose to outsource some services. Including payroll services.

Read more

Four criteria to choose a reputable payroll company

Four criteria to choose a reputable payroll company

1/20/2022

Payroll service is currently the optimal solution chosen by many businesses but how to choose a reputable and quality payroll service company is not easy.

Read more

5 HR recruitment trends in 2022

5 HR recruitment trends in 2022

1/14/2022

In 2022, the trend of recruitment has changed greatly compared to previous years, especially due to the covid-19 epidemic and human resource management, recruitment trends have changed to best suit the context.

Read more

Currently using HR outsourcing services in Vietnam market

Currently using HR outsourcing services in Vietnam market

1/14/2022

Human resource outsourcing service is currently being noticed and appreciated by businesses, which is applied by developed countries, but in Vietnam, it is still quite new.

Read more

What are the advantages of outsourcing recruitment services for businesses?

What are the advantages of outsourcing recruitment services for businesses?

1/14/2022

Human resources is one of the leading factors determining the success of an enterprise; Therefore, businesses always strive to develop, update trends and attract talents.

Read more

What are the advantages of mass recruitment services for businesses?

What are the advantages of mass recruitment services for businesses?

1/14/2022

For businesses, recruiting large numbers of employees is a challenge in terms of cost, human resources and time.

Read more

What can HR service companies do for businesses?

What can HR service companies do for businesses?

1/10/2022

In this article, Farovietnam will show what human resource service companies can do for businesses.

Read more

Advantages and disadvantages of HR outsourcing services

Advantages and disadvantages of HR outsourcing services

1/7/2022

Human resources outsourcing is a service used in the labor market in many countries but in Vietnam, this service is still quite new.

Read more

Why has outsourcing recruitment become a trend?

Why has outsourcing recruitment become a trend?

1/7/2022

Human resources are always the leading factor for the success of an enterprise. Therefore, businesses always update recruitment trends and use it effectively. In particular, outsourcing recruitment is currently a popular trend.

Read more

Some notes for businesses to outsource human resources

Some notes for businesses to outsource human resources

1/7/2022

Outsourcing human resources is currently a popular form for many businesses in developed countries such as the US, UK, France, etc because of its advantages.

Read more

Some notes for businesses to hire and recruit outside short-term personnel

Some notes for businesses to hire and recruit outside short-term personnel

12/31/2021

Short-term hiring and outsourcing is increasingly popular owing to its flexible changes for businesses.

Read more

What is the solution for businesses to recruit IT personnel during the epidemic season?

What is the solution for businesses to recruit IT personnel during the epidemic season?

12/31/2021

With the impact of the epidemic, a new trend of work from home has become more popular.

Read more

The most popular HR outsourcing services nowadays

The most popular HR outsourcing services nowadays

12/31/2021

In the past few years, HR outsourcing services have become more and more popular.

Read more

Social Insurance & Health Insurance contribution rates of expat employee from 01 January 2022

Social Insurance & Health Insurance contribution rates of expat employee from 01 January 2022

12/30/2021

Social Insurance & Health Insurance contribution rates of expat employee from 01 January 2022

Read more

Notes when choosing a recruitment company

Notes when choosing a recruitment company

12/24/2021

Human resource recruitment service is no longer strange to Vietnamese businesses, especially in the context of the scarce talent, that's why businesses tend to hire a reliable recruitment agency.

Read more

The difference between human resource recruitment service and self-recruitment of enterprises

The difference between human resource recruitment service and self-recruitment of enterprises

12/24/2021

In this article, we will answer more specifically about human resource recruitment services as well as point out the difference between this form and self-recruitment.

Read more

The advantages of HR outsourcing services

The advantages of HR outsourcing services

12/24/2021

In the current HR market, in addition to traditional personnel, there are other types of personnel such as outsourced personnel, remote personnel, etc.

Read more

5 low-cost recruitment methods for businesses

5 low-cost recruitment methods for businesses

12/23/2021

Currently, one of the issues many businesses are interested in is how to recruit at a low cost and still effectively attract good human resources.

Read more

FARO VIETNAM - OUTSTANDING CONTRIBUTIONS AWARD

FARO VIETNAM - OUTSTANDING CONTRIBUTIONS AWARD

12/21/2021

In the last days of 2021, Faro Vietnam was honored to receive Outstanding Contributions Award for our contributions and support, contributing to the success of ZTE HK (Vietnam), Co., Ltd ‘s project.

Read more

5 solutions to recover wrong recruitment decisions

5 solutions to recover wrong recruitment decisions

12/17/2021

Many businesses have a situation in which their candidates with beautiful resumes, in fact, do not really have capacity and then the business continues getting lost in the recruitment circle.

Read more

7 ways for businesses to save money for human resource

7 ways for businesses to save money for human resource

12/17/2021

One of the problems businesses are wondering is how to reduce human resource costs while ensuring efficiency.

Read more

Why should businesses know about human resource recruitment services?

Why should businesses know about human resource recruitment services?

12/17/2021

Every business wants to recruit talents for long-term development. In addition to the usual recruitment method, many businesses now choose to use human resource recruitment services.

Read more

7 secrets to success in using HR recruitment services

7 secrets to success in using HR recruitment services

12/17/2021

Here are 7 secrets to successfully using a human resource recruitment service that businesses should immediately pay attention to.

Read more

What services does an HR consulting company include?

What services does an HR consulting company include?

12/10/2021

All matters related to human resource management have corresponding consulting services. So what detailed services does human resource consulting service actually include?

Read more

The role of standards of the competency in the assessment of human resources

The role of standards of the competency in the assessment of human resources

12/9/2021

In order to effectively and comprehensively assess the capacity of human resources, expert human resource managers recommend that enterprises should apply standards of competency.

Read more

When should businesses not outsource personnel?

When should businesses not outsource personnel?

12/9/2021

The labor outsourcing services have been recognized as an effective tool with many benefits to businesses, but not every business needs this service.

Read more

What is the working process of a reputable recruitment company?

What is the working process of a reputable recruitment company?

12/1/2021

The recruitment company is a source of quality candidates for businesses. This form of recruitment is increasingly popular because of effectiveness and efficiency for the problems of businesses.

Read more

Detailed assessment about the advantages of HR outsourcing services in Vietnam

Detailed assessment about the advantages of HR outsourcing services in Vietnam

12/1/2021

Human resource outsourcing service is currently a trend in Vietnam's human resources market.

Read more

Experience when cooperating with recruitment companies to make high efficiency

Experience when cooperating with recruitment companies to make high efficiency

12/1/2021

Using outstaff services is considered as an effective tool for businesses and this method has been popular for a long time.

Read more

External and internal recruitment, which should businesses choose?

External and internal recruitment, which should businesses choose?

11/19/2021

The right method of recruitment is the key to attracting talent and maintaining sustainable development of business.

Read more

What are the advantages of external recruitment compared to internal recruitment?

What are the advantages of external recruitment compared to internal recruitment?

11/19/2021

External recruitment is currently considered the most optimal recruitment trend. This form of recruitment has many advantages compared to internal recruitment.

Read more

The important role of payroll management for businesses

The important role of payroll management for businesses

11/19/2021

With the current context of strong economic development, payroll management has become an issue of concern to businesses.

Read more

How to identify a quality recruitment service?

How to identify a quality recruitment service?

11/19/2021

Currently, there are many companies that provide recruitment services, but it is not easy to identify the quality of units. So what factors to identify a good and effective recruitment service provider?

Read more

Updated Tax guidance on Personal Income Tax treatment

Updated Tax guidance on Personal Income Tax treatment

11/18/2021

The Resolution No. 68/NQ-CP issued by the Government which comes into effect since 1st July 2021 has cut down on the contribution rate of the employer’s labour accident and occupational disease (“LA & OD”) insurance contribution from 0,5% to 0% for the period of twelve (12) months since 1st July 2021 up to 30th June 2022.

Read more

Updated news on Covid-19 related expenses

Updated news on Covid-19 related expenses

11/17/2021

With regard to the unexpected negative affect of the Covid-19 pandemic to the operation of Enterprises and normal lives of employees, the General Tax Department has recently issued the Official Letter No. 4110/TCT-DNNCN dated 27th Oct 2021, updating the taxation policy on the Covid-19 related expenses.

Read more

5 criteria for businesses to choose the right outsource staffing company

5 criteria for businesses to choose the right outsource staffing company

11/12/2021

Outsourcing human resources is currently an effective tool for businesses to optimize costs instead of operating on their own.

Read more

5 reasons small businesses should outsource human resources

5 reasons small businesses should outsource human resources

11/12/2021

Businesses with sustainable development require the base of a strong, experienced and highly specialized human resource.

Read more

Reasons why businesses should use outsourcing payroll management services

Reasons why businesses should use outsourcing payroll management services

11/11/2021

Managing payroll, taxes, budget and administrative work is the daily duties of the human resources department in a company, which leads to overcrowding and is not effective for other administrative activities.

Read more

When should businesses use an outstaffing service?

When should businesses use an outstaffing service?

11/11/2021

Using an outstaffing is currently a popular trend which is efficient, economical and more safe for businesses. So when is it suitable for businesses to use outsourced employees?

Read more

The most effective forms of recent human resource outsourcing

The most effective forms of recent human resource outsourcing

11/8/2021

Outsourcing human resources is currently a leading trend in the field of human resources.

Read more

What is HR outsourcing? What are the pros and cons of this service?

What is HR outsourcing? What are the pros and cons of this service?

11/5/2021

Outsourcing human resources is used as an effective tool by many businesses when it is not possible to handle all activities in the business process by themselves.

Read more

What you need to know about HR consulting services

What you need to know about HR consulting services

11/5/2021

Talented employees are always the key to the success of a business. In order to acquire talent for businesses, human resource management is the most important activity.

Read more

8 signals that businesses should seek HR consulting services

8 signals that businesses should seek HR consulting services

11/5/2021

Human resources always play an important and decisive role in the fellowship of the business.

Read more

New decree on tax exemption and reduction solutions granted for businesses and individual taxpayers

New decree on tax exemption and reduction solutions granted for businesses and individual taxpayers

11/4/2021

On October 27th, the Government issued the Decree No. 92/2021/ND-CP, which is providing detailed regulations on implementation of the Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15, regarding several measures to support enterprises and people affected by the Covid-19 pandemic.

Read more

When do businesses need to find a recruitment company?

When do businesses need to find a recruitment company?

11/1/2021

Recruiting talent is a problem for many businesses. Therefore, most of them will choose the services of professional recruitment companies instead of doing it themselves.

Read more

4 ways that HR consulting companies help you save costs

4 ways that HR consulting companies help you save costs

11/1/2021

The advantage that businesses receive when using recruitment service company is that they help you save money.

Read more

Advantages and disadvantages of cooperation with a recruitment company

Advantages and disadvantages of cooperation with a recruitment company

10/29/2021

Co-operating with recruitment companies currently tends to be more popular in Vietnam's human resources market.

Read more

What's the difference between a recruiting company and a headhunter?

What's the difference between a recruiting company and a headhunter?

10/29/2021

You need to hire an outside recruitment company but don't know how to start. Recruiting terminology makes you confused and unsure of which service is suitable for you

Read more

Who is exempt from work permits in Vietnam?

Who is exempt from work permits in Vietnam?

10/25/2021

In addition to groups of workers who are required to have a permit, some subjects will be exempted from work permits. So according to the up-dated regulations, who does not have to apply for a work permit when coming to Vietnam?

Read more

What should you pay attention to about salary policy in working from home during an epidemic?

What should you pay attention to about salary policy in working from home during an epidemic?

10/25/2021

Some businesses cut employees' salaries for the reason of working online and the epidemic.

Read more

How to have an attractive job advertisement?

How to have an attractive job advertisement?

10/25/2021

Good job, good corporate culture and attractive salary but many vacancies of your company can't find candidates forever. The main reason is your own job advertisement.

Read more

Mistakes to avoid when interviewing remote candidates

Mistakes to avoid when interviewing remote candidates

10/22/2021

The Covid-19 epidemic makes the story of recruitment difficult. Currently, to interview candidates, many companies/enterprises are forced to use the form of remote interview.

Read more

6 things to consider before scheduling an interview

6 things to consider before scheduling an interview

10/22/2021

Instead of asking candidates for their freetime, when scheduling an interview you should give a specific timeline.

Read more

Work permits for foreigners: Subjects and conditions to be granted a permit

Work permits for foreigners: Subjects and conditions to be granted a permit

10/22/2021

In recent years, the labor market in Vietnam has welcomed many foreigners to work in industrial parks. So who will be granted a work permit and what conditions are required to be granted? In this article, Faro will share with you useful knowledge in terms of this issue.

Read more

Entry service package for foreign experts entering Vietnam during Covid-19 time

Entry service package for foreign experts entering Vietnam during Covid-19 time

10/21/2021

In the context of the current Covid-19 pandemic, facing the needs of foreign experts who want to enter to work in Vietnam and to ensure compliance with Vietnam’s Entry Procedures for Foreign Employees amid the Pandemic, Faro Vietnam would like to provide the entry service package to our clients.

Read more

What is a good HR administrative officer?

What is a good HR administrative officer?

10/15/2021

Human resources are considered the "core" of the company. Also because this is the force that helps the unit recruit and retain talents. So, what qualities will a good HR manager have?

Read more

5 tips used by smart HR to attract bright employees

5 tips used by smart HR to attract bright employees

10/14/2021

How to attract as many talents as possible to the company is the question for every HR. In addition to a good compensation, the company needs more highlights to attract and retain qualified employees.

Read more

Vietnam entry package service covid

Vietnam entry package service covid

10/13/2021

With the complicated Covid epidemic, there has been a series of changes in procedures and policies. In particular, the entry procedure for foreigners entering Vietnam is already difficult and now it is even a big problem with many requirements for air tickets, isolation measures, ...

Read more

Should you hire labor?

Should you hire labor?

10/8/2021

Using labor is one of the trends of companies today. With many highlights, this workforce can be more beneficial to the company. This article will show advantages in Faro's hiring labor that no one else does not get.

Read more

7 secrets to a successful interview

7 secrets to a successful interview

10/8/2021

In order to have a successful interview, knowing about the company and preparing basic skills are very essential for employees

Read more

Mistakes that keep you from finding good candidates

Mistakes that keep you from finding good candidates

10/8/2021

Recruiting the quality workforce is a problem even though the compensation and opportunities of promotion are extremely attractive.

Read more

Faro Vietnam's labour contract services

Faro Vietnam's labour contract services

9/29/2021

Labor contract is a legal document certifying the agreement between the employee and the enterprise on paid employment, working conditions, rights and obligations of each party in the contractual relationship.

Read more

Policies on supporting employee and employer in difficulty due to Covid-19 pandemic by fund from the Unemployment Insurance treasure

Policies on supporting employee and employer in difficulty due to Covid-19 pandemic by fund from the Unemployment Insurance treasure

9/29/2021

On 24 September 2021, the Government issues the Resolution No. 116/NQ-CP regarding policies on supporting the Employee and the Employer in difficulty due to Covid-19 by fund from the Unemployment Insurance (UI) Treasure.

Read more

Faro Vietnam's internal labor regulations service

Faro Vietnam's internal labor regulations service

9/27/2021

Labor regulations are documents issued by the employer, in which the rules of handling that employees must comply with in the period of working when engaging in labor relations.

Read more

TAX GUIDELINES FOR EXPENDITURES RELATED TO COVID-19

TAX GUIDELINES FOR EXPENDITURES RELATED TO COVID-19

8/24/2021

Due to the unexpected outbreak of Covid-19 pandemic in all over the country, almost enterprises have been incurring a number of expenses for prevention and fight against Covid-19 as well as supports to employees during such difficult period

Read more

INCOME WITHOUT COMPULSORY INSURANCE PAYMENT

INCOME WITHOUT COMPULSORY INSURANCE PAYMENT

7/21/2021

According to Circular 06/2021/TT-BLDTBXH, the monthly income for compulsory social insurance payment does not include other regimes and allowances as below

Read more

Policy on reducing labor accident and occupational disease insurance contribution rate

Policy on reducing labor accident and occupational disease insurance contribution rate

7/6/2021

On 01 July 2021, the Government issues Resolution No. 68/NQ-CP on a number of policies to support the Employee and the Employer facing difficulties caused by Covid-19 pandemic.

Read more

Faro Vietnam’s Ho Chi Minh City office address relocation

Faro Vietnam’s Ho Chi Minh City office address relocation

6/28/2021

Starting July 1st, 2021, Faro Vietnam’s office in Ho Chi Minh City will be relocated in the new address

Read more

Payroll Outsourcing Service – Cost saving solution for small and medium businesses during the Covid-19 time

Payroll Outsourcing Service – Cost saving solution for small and medium businesses during the Covid-19 time

5/17/2021

The company provides payroll outsourcing service for the leading small and medium enterprises in Vietnam

Read more

Brief Outline for Preparation of Annual Corporate Income Tax (“CIT”) Finalization in Vietnam

Brief Outline for Preparation of Annual Corporate Income Tax (“CIT”) Finalization in Vietnam

2/18/2021

CIT payers prepare and submit the tax finalization dossiers no later than the last day of the 3rd month from end of the calendar year or fiscal year; In case of submission of dossiers for business dissolution, contract termination or reorganization, the deadline for submission of annual CIT dossiers is no later than the 45th day from the date of the event execution.

Read more

MAJOR CHANGES IN THE ENTERPRISE'S SEAL FROM 2021

MAJOR CHANGES IN THE ENTERPRISE'S SEAL FROM 2021

2/4/2021

Law on Enterprises 2020 has officially taken effect since Jan 1st ,2021. Accordingly, there are significant changes regarding regulations on Enterprise’s seal.

Read more

Deadline for submission of tax returns under Law on Tax Administration 2019

Deadline for submission of tax returns under Law on Tax Administration 2019

12/15/2020

In case that the Company fails to meet the set deadline for submission of tax returns under Law on Tax Administration 2019, the Company shall be subject to tax recollection and tax penalty as well.

Read more

New sanction levels for late submission of tax return

New sanction levels for late submission of tax return

12/15/2020

The Vietnamese government issued Decree 125/2020/ND-CP (Decree 125) on October 19, 2020 listing several penalties and administrative fines for breaches in tax and invoicing regulations. The Decree has come into effect since December 5, 2020.

Read more

03 policies on compulsory SI, HI that will be effective from 01/01/2021

03 policies on compulsory SI, HI that will be effective from 01/01/2021

11/24/2020

Faro Vietnam would like to update you on the 03 policies on compulsory SI, HI that will be effective from 01/01/2021

Read more

How much will the 2021 statutory rate of pay be?

How much will the 2021 statutory rate of pay be?

11/16/2020

On November 12, 2020, with the approval rate reaching 92.53%, the National Assembly officially passed a Resolution on the state budget estimate in 2021.

Read more

HOW TO FIND A JOB IN TIMES OF COVID-19

HOW TO FIND A JOB IN TIMES OF COVID-19

8/26/2020

The "obsession" so-called Covid-19 has not shown signs of stopping. It has been and will be an out-of-controlled threat to the global economy. Nations closed, businesses went bankrupt and millions of employees lost their jobs. Finding a suitable job in normal conditions is difficult but finding a job in this time is even more torn.

Read more

10 new regulations regarding labor contracts in effect from January 1, 2021 (Part 2)

10 new regulations regarding labor contracts in effect from January 1, 2021 (Part 2)

8/10/2020

10 new regulations regarding labor contracts in effect from January 1, 2021 that workers and employees need to know to protect and maintain their own legitimate rights and benefits.

Read more

10 new regulations regarding labor contracts in effect from January 1, 2021 (Part 1)

10 new regulations regarding labor contracts in effect from January 1, 2021 (Part 1)

8/7/2020

New regulations of the 2019 Labor Code regarding labor contracts that workers and employees need to know to protect and maintain their own legitimate rights and benefits.

Read more

Changing the way to identify "have a job" to terminate unemployment benefits from July 15, 2020

Changing the way to identify "have a job" to terminate unemployment benefits from July 15, 2020

7/27/2020

From July 15, 2020, Decree 61/2020 / ND-CP has officially taken effect and amended Decree 28/2015 / ND-CP on unemployment insurance. Accordingly, the regulations were amended and supplemented on how to identify "employed" of employees to terminating receiving unemployment benefits

Read more

Compulsory levels of Social Insurance, Unemployment Insurance, Health Insurance from July 15, 2020

Compulsory levels of Social Insurance, Unemployment Insurance, Health Insurance from July 15, 2020

7/16/2020

Faro Vietnam would like to update information about the contribution of compulsory social insurance (SI), unemployment insurance (UI) and health insurance (SHI) under Decree 58/2020 / ND-CP effective from July 15, 2020

Read more

Main impacts of Covid-19 epidemic related to the benefits of employee

Main impacts of Covid-19 epidemic related to the benefits of employee

7/2/2020

Today, let Faro Vietnam review the main impacts of the Covid-19 epidemic related to employee’s benefits that businesses need to be concerned about so that they do not face to the management risks as well as the wrong legal violations during the outbreak of the Covid-19 epidemic.

Read more

The wave of large-scale labor cut post Covid-19

The wave of large-scale labor cut post Covid-19

7/1/2020

In order to cope with the difficulties caused by Covid-19 epidemic, businesses were forced to choose their own solutions to survive

Read more

The one-time maternity allowance regime for expatriate male employees

The one-time maternity allowance regime for expatriate male employees

6/29/2020

The maternity regime for expatriate employees participating in compulsory social insurance in Vietnam is specified at Article 7 of Decree 143/2018/ND-CP dated October 15, 2018.

Read more

Temporarily suspend increasing the common minimum salary rate from 01 July 2020 due to the negative impact of Covid-19 epidemic

Temporarily suspend increasing the common minimum salary rate from 01 July 2020 due to the negative impact of Covid-19 epidemic

6/23/2020

The National Assembly voted to approve the Resolution of the 9th session, deciding not to adjust the common minimum salary for officials, public servants, officers, armed forces and pensions from July 1, 2020.

Read more

Faro Newsletter June 2020 (Part 2)

Faro Newsletter June 2020 (Part 2)

6/10/2020

Issues that businesses may face to when reducing personnel

Read more

Case of employee is determined as having a job to be terminated of unemployment benefit

Case of employee is determined as having a job to be terminated of unemployment benefit

6/8/2020

The Government has just issued Decree 61/2020/ND-CP guiding the Employment Law on unemployment insurance regimes, whereby the employees shall be determined to be employed in one of the following cases:

Read more

ADJUST COMPULSORY SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTION RATE TO THE LABOR ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE INSURANCE FUNDS

ADJUST COMPULSORY SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTION RATE TO THE LABOR ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE INSURANCE FUNDS

6/4/2020

The Government has just issued Decree 58/2020/ND-CP stipulating the level of compulsory social insurance (SI) contribution to the Labor Accident and Occupational Disease Insurance Funds.

Read more

OFFICIAL RESOLUTION 954/2020/UBTVQH14 ON ADJUSTMENT OF THE PERSONAL INCOME TAX RELIEF RATES

OFFICIAL RESOLUTION 954/2020/UBTVQH14 ON ADJUSTMENT OF THE PERSONAL INCOME TAX RELIEF RATES

5/29/2020

The personal relief increases from VND 9 million/ tax payer/ mont to VND 11 million/ tax payer/ month

Read more

Payroll providers service - a new HR management trend in the world

Payroll providers service - a new HR management trend in the world

3/2/2020

The fact that outsourcing payroll providers service is a new HR management trend in the world and has been widely used. For foreign representative offices or small and medium-sized companies, the outsourcing of payroll management services is an optimal solution

Read more

The secret to looking for effective people by hr consulting companies

The secret to looking for effective people by hr consulting companies

3/2/2020

For an employer, finding a good employee, suitable for the working environment of the company is not easy and it takes a lot of time. However, looking at people in interviews, especially talented people, is often not that difficult

Read more

Note before hiring a payroll staffing services

Note before hiring a payroll staffing services

3/2/2020

Currently, payroll services are no longer a strange problem for small and medium enterprises in Vietnam. However, how to choose a reputable, responsible and appropriate payroll staffing services for the company is extremely difficult

Read more

Should we use the package of payroll process company?

Should we use the package of payroll process company?

3/2/2020

The payroll service is one of the services that many companies and businesses currently choose. Why use payroll services,? Where is the prestigious address providing the service

Read more

Reliable addresses of payroll provide services

Reliable addresses of payroll provide services

3/2/2020

The cost of payroll services, the reliable addresses provide services are issues that many people are interested in when using payroll services

Read more

Where is the prestigious address of payroll staffing services?

Where is the prestigious address of payroll staffing services?

3/2/2020

Payroll providing service is known as one of the services used by many companies and businesses today. Instead of needing an accountant and an office for accountants, companies now tend to use payroll staffing services at outsourcing firms more

Read more

Hr manager jobs of recruiting sales staff

Hr manager jobs of recruiting sales staff

2/25/2020

Recruiting sales staff is always a difficult problem for businesses, especially small businesses. Businesses now have to spend large budgets to advertise recruitment

Read more

Can personnel recruiting services ensure the quality of candidates?

Can personnel recruiting services ensure the quality of candidates?

2/25/2020

Hiring quality candidates is important to employers. On average, it takes about 24 days for each employer to recruit a suitable employee. It can be said that this process is quite long and depletes a company's resources

Read more

The process of jobs staffing to increase sales

The process of jobs staffing to increase sales

2/25/2020

The process of recruiting sales staff fully and in detail will help recruit talented employees easily and effectively

Read more

Multiple recruiting communication channels for hr staffing

Multiple recruiting communication channels for hr staffing

2/25/2020

How do candidates know that you are hiring and have a potential job position waiting for them? After you have finished writing the job description, you post up 10 pages of recruitment information and wait for potential salespeople to apply

Read more

Tips to outsource payroll staffing service

Tips to outsource payroll staffing service

2/25/2020

Payroll Services (Payroll Management) is gradually becoming an effective solution, helping businesses minimize administrative burdens and focus their energy on business, production development

Read more

Recipes help staffing and human resource management survive

Recipes help staffing and human resource management survive

2/25/2020

The role of the employer is to find and recruit talented people to join the company. But in any industry, the difficulty is inevitable

Read more

Support services for obtaining foreign work permit

Support services for obtaining foreign work permit

2/17/2020

Asking for work permits for foreigners in Hanoi as well as in other provinces and cities across the country are mandatory procedures for businesses and organizations to use foreign workers legally

Read more

Hr consulting services for small business

Hr consulting services for small business

2/17/2020

Not only businesses in Vietnam but most businesses in the world want to recruit talented people with the lowest cost. But with the financial potential and fierce competition in the job market today, small and medium enterprises have almost no opportunity to participate in the "arena" for talent

Read more

Hr and recruitment advisor for Vietnam enterprises

Hr and recruitment advisor for Vietnam enterprises

2/17/2020

In recent years, when Vietnamese enterprises are in the process of recovery and development, FDI enterprises have strongly invested in Vietnam market, typically Japanese and Korean enterprises. in many fields such as electronics, apparel, mechanics, construction, and services

Read more

Let's explore the best executive job search sites this year

Let's explore the best executive job search sites this year

2/17/2020

A reputable employment website is one of the most sought-after young people on their journey to find a job

Read more

Job search agency - the power to connect workers and candidates

Job search agency - the power to connect workers and candidates

2/17/2020

Prestigious employment website is a powerful tool for users to recruit and search for jobs that suit their needs

Read more

Weapons for the "fight" of executive search and selection

Weapons for the "fight" of executive search and selection

2/17/2020

Interview and interview organization are always very necessary to invest time and effort, need careful preparation in both candidates and employers

Read more

Consulting executive jobs are not easy

Consulting executive jobs are not easy

2/17/2020

Head Hunter - Head hunting is the term used to refer to organizations or individuals who specialize in hunting talented candidates, willing to work for a third party

Read more

How hr staffing agencies determine the starting salary for the new position

How hr staffing agencies determine the starting salary for the new position

2/10/2020

Determining the starting salary for a new position is sometimes harder than setting the price for a company's product or service, especially if the position you want to hire is a brand new title for your business

Read more

Staffing in human resource management that requires a high level of expertise

Staffing in human resource management that requires a high level of expertise

2/10/2020

Preparing for a job interview requires a high level of expertise. Candidates with a wealth of experience and skills can even challenge experienced hiring professionals, because these candidates know that they are holding their own value balance

Read more

How payroll processing companies calculate wages by workday

How payroll processing companies calculate wages by workday

2/10/2020

Workers will always be concerned about how their wages will be calculated and whether the business will pay for them. Here are some tips for payroll processing companies calculating your daily wage so employees can check to see if their salary has been calculated correctly.

Read more

5 Ways to refresh hr consulting companies recruiting tactics

5 Ways to refresh hr consulting companies recruiting tactics

2/10/2020

Dozens of candidates' profiles, lists of phone calls or interviews are always waiting for your attention when you are hr consulting companies

Read more

What documents does payroll include?

What documents does payroll include?

2/10/2020

Salary cost is one of the expenses that account for a large proportion for a business

Read more

Some criterias for evaluation of US expatriate relocation services

Some criterias for evaluation of US expatriate relocation services

2/10/2020

Up to now, the number of US settlement advisory documents and pending for settlement in the US has reached the threshold and there has been no sign of decline

Read more

The dilemma of human resources search firms

The dilemma of human resources search firms

1/20/2020

The dilemma that successful startups have to overcome is recruiting new personnel. Finding suitable candidates between the competitive labor market is not easy

Read more

Service headhunter - the problem of hr search firms

Service headhunter - the problem of hr search firms

1/20/2020

Recent large-scale surveys show that businesses are increasingly having difficulty recruiting talent. The talent shortage survey in 2018 showed that up to 45% of nearly 40,000 employers in 43 countries participating in the survey had difficulty in recruiting

Read more

7 things that make candidates like your hiring process

7 things that make candidates like your hiring process

1/20/2020

In the race to win top talent, it is important to provide candidates with a positive job search experience. A good impression of the hiring process can make a candidate decide to join your team, while a negative experience will affect the way they think about the company, not just the role as an applicant but also as a customer

Read more

3 recruiting skills need to succeed in job placement firms

3 recruiting skills need to succeed in job placement firms

1/20/2020

Improving hiring skills is a top priority for any employer. So, what do good employers need? Here are the recruiting skills that HR professionals believe will be important for successful recruiting in job placement firms, even in the future, please refer to it.

Read more

How to become a successful executive search agency

How to become a successful executive search agency

1/20/2020

Becoming a successful employer in 2020 involves learning what your team needs in new hires and finding the qualities and traits in the candidates you interview. Although it can take some time to practice to become a great executive search agency, having these skills will make the process easier

Read more

Useful tips for executive search firm jobs

Useful tips for executive search firm jobs

1/20/2020

Recruiting talented people has never been easy. Each of your decisions will relate to the long-term interests of the company as well as each employee who will work with that candidate

Read more

5 illusion about recruitment that hr manager jobs in vietnam should avoid

5 illusion about recruitment that hr manager jobs in vietnam should avoid

1/20/2020

Recruiting and finding suitable and competent candidates has never been easy for most managers. In addition, sometimes employers have "subjective" thoughts, which makes it even harder to get the desired candidate

Read more

7 golden tips to recruit candidates for personnel recruiting services

7 golden tips to recruit candidates for personnel recruiting services

1/20/2020

For many small business owners, interviewing candidates to find the talent to grow with the business is like persuading someone to give up their team to accompany you

Read more

Staffing agency jobs of recruiting project manager

Staffing agency jobs of recruiting project manager

1/20/2020

A good project manager is like a wheel hub. They seamlessly combine management, customers and employees and help the project run smoothly

Read more

Staffing agency jobs - Competition and recognition of quality

Staffing agency jobs - Competition and recognition of quality

1/9/2020

In May 2013, the labor hiring service was officially granted a "birth certificate" by the Labor Laws after 10 years of existence and informal activities in Vietnam. This is a form of labor that has been widely used in the world and is now considered by Vietnamese businesses as a human resource solution that provides human resources quickly, flexibly and effectively.

Read more

What is outsourcing personnel and hr staffing?

What is outsourcing personnel and hr staffing?

1/9/2020

Outsourcing is the activity of distributing parts of the business process to professional service providers outside the company. Most organizations cannot handle all activities in the business process chain on their own

Read more

What does the business save from hiring payroll staffing?

What does the business save from hiring payroll staffing?

1/9/2020

One of the biggest worries of businesses is to ensure compliance with the legal regulations for workers, including salary issues

Read more

6 skills for staffing in human resource management

6 skills for staffing in human resource management

1/9/2020

Currently, human resources is a "hot" industry, one of the industries that is attracting many people

Read more

Choosing payroll outsourcing companies is not easy, why?

Choosing payroll outsourcing companies is not easy, why?

1/9/2020

The management of salary at the enterprise is not only a matter of paying salaries to employees monthly. Company must also ensure the quickness, accuracy and compliance with the provisions of labor law

Read more

Use internal recruiting personnel or external hr consulting companies?

Use internal recruiting personnel or external hr consulting companies?

1/9/2020

Every company that grows to a certain point in time will need a recruiting specialist. When there are many vacancies, there is a need for personnel to handle tasks such as writing job descriptions, sourcing candidates, arranging interview schedules and preparing for welcoming new employees

Read more

Key things to remember of expat relocation solutions

Key things to remember of expat relocation solutions

1/9/2020

Are you looking to go abroad to work but do not know what you will do, or do not know the job you intend to do is legal or not? Check out this topic to find out key things to remember of expat relocation solutions.

Read more

4 ways to get visa and work permit

4 ways to get visa and work permit

1/9/2020

Going to work abroad is one of many ways to get rich, but not everyone knows how to do so. Here are 4 ways to work abroad you should know and understand if you want to get visa and work permit

Read more

Some efficiently recruiting personnel strategy with low costs

Some efficiently recruiting personnel strategy with low costs

1/6/2020

One of the best ways to recruit good people is to open the doors to candidates whom are refused by other employers. In particular, they are groups of candidates who are married or have children

Read more

Steps for detailed recruitment planning of hr recruitment companies

Steps for detailed recruitment planning of hr recruitment companies

1/6/2020

In order to make a successful recruitment, human resources must study many aspects, ranging from the need for the number of vacancies and positions, job posting channels, arrangement of time, place, interview questionnaire, welfare considerations

Read more

Hiring an executive search consultants in just.. 10 minutes!

Hiring an executive search consultants in just.. 10 minutes!

1/6/2020

When you have a vacancy that needs to be filled, you will definitely want to find the best candidate for the job, who has the skills and knowledge necessary to help your company grow

Read more

Job agencies 4.0: 4 steps to build a recruitment plan

Job agencies 4.0: 4 steps to build a recruitment plan

1/6/2020

A perfect personnel recruitment plan is not only clear about the number but it must be "in harmony" with the business goals of the business

Read more

What is executive search services (agency)?

What is executive search services (agency)?

1/6/2020

The recruitment consultant (agency) is a position in Headhunt company with the task of finding and building long-term relationships with customers who are businesses that need to recruit special or scarce positions on the labor market

Read more

5 tips to top executive job search

5 tips to top executive job search

1/6/2020

Recruitment has become a problem for businesses today. Especially when the labor market is witnessing "underground" competition between candidates and businesses

Read more

The plan helps hr manager jobs recruit the right people in only one interview

The plan helps hr manager jobs recruit the right people in only one interview

1/6/2020

The most worrying thing for employers is that although it costs a lot of money, the efficiency of recruitment is still "zero" - either not recruiting people, or recruiting the wrong people

Read more

Staffing and recruiting companies can help you with successful planning

Staffing and recruiting companies can help you with successful planning

1/6/2020

Recruitment planning is one of the most important stages in the hiring process, which requires employers to prepare document information, choose the candidate interviewer and arrange time and place to suit an effective recruitment

Read more

4 skills required of a personnel working at hr staffing firms

4 skills required of a personnel working at hr staffing firms

1/2/2020

In order to become a good employee in any profession or any field, including human resources administration, the most important factors are social skills, career skills and, most importantly, state of mind

Read more

Use outsourced staffing payroll - Orientation for small and medium enterprises

Use outsourced staffing payroll - Orientation for small and medium enterprises

1/2/2020

Economic integration and increasing competition pressure lead to many difficulties for businesses in planning company strategies and developing organizational structure

Read more

What is staffing in human resource management?

What is staffing in human resource management?

1/2/2020

Does your company's Human Resources (HR) department have sufficient effective human resource management skills

Read more

Payroll outsourcing service, why not?

Payroll outsourcing service, why not?

1/2/2020

The outsourced payroll service is gradually assisting enterprises in reducing time to focus on business, developing production

Read more

The skills that outsourced hr solution use

The skills that outsourced hr solution use

1/2/2020

In any company, the human resources department plays as a harmonious role between the employee and the employer

Read more

Expat relocation contributes to the world’s development

Expat relocation contributes to the world’s development

1/2/2020

Getting more permanent residents or second nationality is a common trend nowadays

Read more

Opportunities to have work permit application for young people

Opportunities to have work permit application for young people

1/2/2020

Although not yet graduating from university, many students have been recruited by foreign companies with salaries of 2,000 - 3,000 USD / month. Studying in the country and getting work permit application is a trend chosen by many young people.

Read more

How to make talents come to your businesses

How to make talents come to your businesses

12/24/2019

The success of a business depends heavily on the ability to attract and recruit talents.

Read more

Recruit and develop executives based on potential

Recruit and develop executives based on potential

12/24/2019

89% of companies take more than a month to find a suitable candidate for the position, but up to 40% of the recruited staff are not really effective and it takes from one month to some years for both companies and candidates to realize that they are not really suitable for the job

Read more

4 new ways to find talents for temporary executive jobs

4 new ways to find talents for temporary executive jobs

12/24/2019

Many HR managers want the most talented people for the organization, but that alone is not enough, they must know what the world’s human resources are doing to accomplish that. It is not necessary to invent a new method, what experts have proven to be effective, you can apply it flexibly to your organization

Read more

Portrait of HR Manager - What is the job of the HR Manager?

Portrait of HR Manager - What is the job of the HR Manager?

12/24/2019

What is HR Manager? Is the work of HR Manager difficult? What is their role in the company? What is the appearance of a head of human resources department?

Read more

Secrets of recruitment from professional staffing company

Secrets of recruitment from professional staffing company

12/24/2019

Building a world-class approach to attracting talent, combining with day-to-day hiring trends, seems like an impossible task for many HR professionals

Read more

The main jobs in the training that an HR Manager needs to manage

The main jobs in the training that an HR Manager needs to manage

12/24/2019

There are many skills from big to small that a human resources manager needs to master. In the labor market right now, HR management position is also a highly competitive position but it is among businesses because talented people are underemployed is rare

Read more

Specific steps of HR consulting services to achieve the perfect recruitment plan

Specific steps of HR consulting services to achieve the perfect recruitment plan

12/17/2019

Recruitment planning is common for businesses with steady growth and relatively large staff fluctuations

Read more

Expat relocation for people who want to immigrate abroad

Expat relocation for people who want to immigrate abroad

12/17/2019

With the current extremely powerful globalization process, the waves of migration, settlement and study abroad are becoming extremely exciting

Read more

The process of applying for a work permit for foreigners

The process of applying for a work permit for foreigners

12/17/2019

Currently, more and more foreign workers are coming to Vietnam. However, according to current Vietnamese law, if foreigners want to work in Vietnam, they need to own a work permit

Read more

Why you have not recruited good staff for the Company? Let's mention some "deadly" mistakes when hiring!

Why you have not recruited good staff for the Company? Let's mention some "deadly" mistakes when hiring!

12/17/2019

Most of the candidates who want to make a good impression on the employer should often "draw" perfect achievements to have a beautiful CV, proving that they are the only person suitable for the job

Read more

The skills to recruit professional personnel need to equip

The skills to recruit professional personnel need to equip

12/17/2019

It can be said that the most expensive asset of every business is its people. Recruiting personnel becomes an extremely important job, so in most large enterprises, the position of hr recruitment agencies is always highly appreciated and determines the development of the company

Read more

To be promoted, what does an hiring specialist need?

To be promoted, what does an hiring specialist need?

12/17/2019

Do you want to be a successful hiring specialist? Are you a recruiter (or Recruitment Specialist) aspiring to career advancement? Don't miss this article to learn the skills and qualities to reach your career goals in executive job search area. You can learn more about hiring professionals to better understand the nature of this industry.

Read more

Effective strategy of personnel recruitment agency

Effective strategy of personnel recruitment agency

12/10/2019

It's time to improve your hiring strategy to get better candidates and create new inspirations for Human Resources

Read more

The skills that staffing agency jobs use in recruiting

The skills that staffing agency jobs use in recruiting

12/10/2019

During each recruitment season in March, July or January, as a human resource, you have to brainstorm to find out which ways to recruit qualified candidates

Read more

Sources of external candidates for your business

Sources of external candidates for your business

12/10/2019

A running business always has difficult problems to find the most effective way to recruit personnel. Like go shopping for the family, we are always wondering how to find quality products but good prices and good durability

Read more

Successful company must remember these staffing payroll tips

Successful company must remember these staffing payroll tips

12/10/2019

It is not until the economy is in trouble that businesses seek ways to cut staff salaries, but this is the "long" war between the enterprises and workers

Read more

Standards in staffing and human resource management process

Standards in staffing and human resource management process

12/10/2019

Finding the right person for the job position is very important. However, at present, there are some businesses that are still lack of flexibility as well as professionalism in some recruitment stages

Read more

The trend of outsourcing payroll agency

The trend of outsourcing payroll agency

12/10/2019

Outsourcing payroll service is a form of business using external human resources and specialized systems to perform the work related to the calculation of wages, deduction of compulsory insurance, and submit personal income tax of employees on behalf of the business. Let find out more about the trend of outsourcing payroll agency.

Read more

HR and recruitment advisor: “Leveraging marketing to recruit”

HR and recruitment advisor: “Leveraging marketing to recruit”

12/2/2019

What are the most effective methods for sourcing candidates? Today's recruitment is not the same as that of five or ten years ago. The candidate's expectations for the hiring company are now much higher

Read more

Let build source of candidates proactively with us!

Let build source of candidates proactively with us!

12/2/2019

The source of the candidate is the answer of the majority of employers when asked about what makes them most worried and time-consuming in the task of recruiting

Read more

What is the "shortcut" for the hiring process?

What is the "shortcut" for the hiring process?

12/2/2019

In many companies, especially large ones, the recruitment process is quite strict and goes through many stages from the beginning of the screening process until the results are well suited

Read more

6 ways of recruitment from executive search and selection

6 ways of recruitment from executive search and selection

12/2/2019

Passive Candidates are people who are not actively looking for jobs, but are willing to take new jobs if the right opportunity comes for them. Some people think that passive candidates are the "treasure" in recruitment

Read more

How executive search firm jobs attract candidates?

How executive search firm jobs attract candidates?

12/2/2019

A job posting is a brief description of a job position to attract candidates. Therefore, like many newsletters, job postings also have their own standard requirements

Read more

7 ways to attract premium employees

7 ways to attract premium employees

12/2/2019

While employers often feel that it is easy to attract senior candidates in the current situation of oversupply and underemployment, this is not true in all cases

Read more

The daily work of outsourced payroll providers

The daily work of outsourced payroll providers

11/25/2019

Remuneration policy for enterprises is extremely important, contributing to the stable development of the business

Read more

3 strategies from HR consulting companies to recruit appropriate staff

3 strategies from HR consulting companies to recruit appropriate staff

11/25/2019

Each company has its own culture and identity. It is a combination of values and beliefs that the company leaders want to aim for

Read more

Should we use executive expatriate relocations services?

Should we use executive expatriate relocations services?

11/25/2019

Nowadays, when the demand for abroad settlements of Vietnamese people increased, leading to the birth of abroad settlement consulting services

Read more

3 types of Japanese permit visas workers should know

3 types of Japanese permit visas workers should know

11/25/2019

In order to migrate to Japan for any purpose such as: Studying, working, traveling or living, you must apply for a visa at the Japanese Embassy

Read more

What should hr executive search firms do to attract good personnel?

What should hr executive search firms do to attract good personnel?

11/25/2019

Good candidates are often “hunted” by many companies in their work, thus the attraction and recruitment of quality human resources is also quite "competitive"

Read more

HR RECRUITMENT UNDER THE INTERNAL PERSPECTIVE

HR RECRUITMENT UNDER THE INTERNAL PERSPECTIVE

11/25/2019

What do you do to make your business successful? Invest in production, machinery, technology, marketing or people

Read more

Why the HR Department cannot get approached to good applicants?

Why the HR Department cannot get approached to good applicants?

11/25/2019

While you are struggling about getting a good job, the employers also get in trouble with finding a suitable candidate for their company

Read more

Personnel Policy is difficult for hr manager jobs or not?

Personnel Policy is difficult for hr manager jobs or not?

11/18/2019

Attractive personnel policy is an important factor that makes the position and competitiveness of every business. However, according to some hr manager, it’s difficult for a enterprise to come up with a fixed policy, because hr management will change over the time. To discuss more about this problem and find out the right answer, let’s dig into our topic today:

Read more

What can personnel recruiting services do for your company?

What can personnel recruiting services do for your company?

11/18/2019

Human resources include a lot of jobs related to human management, including recruitment, compensation & benefits, staff training, etc. that a small company often cannot cover all. At that time, personnel recruiting services are a good solution for business

Read more

Specific requirements that jobs staffing must know

Specific requirements that jobs staffing must know

11/18/2019

HR recruitment experts (HR Recruitment) are often referred to as "magnet bars" to attract talents to the company. It sounds easy at first, but actually, the human resources industry is quite pressure because it ensure the quality of human resources of the business

Read more

The importance of hr staffing within a typical enterprise

The importance of hr staffing within a typical enterprise

11/18/2019

A business cannot build a good team without owning a professional human resource management department. The main functions of the hr staffing include recruiting, training, performance evaluation, staff promotion, internal communications, labor safety, and more

Read more

There’s something you haven’t known about Payroll Staffing

There’s something you haven’t known about Payroll Staffing

11/18/2019

In the human resources department, payrolling is one of the parts that every company pays the most attention to. Staff of this department will develop and manage the company's salary, welfare, reward and other policies

Read more

Does staffing in human resource management enjoy their job?

Does staffing in human resource management enjoy their job?

11/18/2019

Recruitment of human resources in the most understandable way is to recruit people to use for the operational purposes of organizations and businesses

Read more

Tăng lương cơ sở bắt đầu từ 01/7/2020

Tăng lương cơ sở bắt đầu từ 01/7/2020

11/13/2019

TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,6 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Read more

HR consulting services

HR consulting services

11/11/2019

The smaller the business scale, the greater the importance of hiring. If you have more than 100 employees, you can completely retrain or replace easily any person who does not perform well or greatly affects the business

Read more

Tips for hr and recruitment in small business

Tips for hr and recruitment in small business

11/11/2019

It’s easy to recognize the difference in the recruitment story of small and large enterprises as well as the challenges for small businesses. With unfamiliar brand and limited financial resources, small businesses certainly have difficulty recruiting talent.

Read more

Recruit and retain talent in small and medium-sized businesses

Recruit and retain talent in small and medium-sized businesses

11/11/2019

Helpless to see their best employees quit the job while the company is struggling with the crisis is the common situation of many people working in small businesses. This is the time when personnel in small businesses need to calm down and change their personnel policies.

Read more

5 ways to search for effective jobs

5 ways to search for effective jobs

11/11/2019

In a battle, if you find the right match, you will win and such it will in your career - If you get a right job suits your ability, you will succeed.

Read more

Fast way to get a job (in 2 week only)

Fast way to get a job (in 2 week only)

11/11/2019

Finding a job can be one of the most difficult, time-consuming, and frustrating tasks you have to accomplish. You need more time to prepare your CV, email your resume to the employer every day but it doesn't bring the expected results

Read more

How to become successful in consultant executive jobs

How to become successful in consultant executive jobs

11/11/2019

Individual as well as corporate clients in intermediary companies often contact employment consultants agency to get support in finding the right employees for their companies

Read more

Human resource staffing mission: Motivate employees

Human resource staffing mission: Motivate employees

11/6/2019

Money is nice but it’s not the only way to motivate your staff. Many small-business people believe that when you get right people for the organization and offer them market rate compensation, they won't require external motivation.

Read more

Why should you hire outsourced payroll providers?

Why should you hire outsourced payroll providers?

11/5/2019

An HR expert said: “Payroll is much more than just paying your employees their salary or hours worked”.

Read more

Keyword in executive job search networking

Keyword in executive job search networking

11/5/2019

Networking now becomes one of the vital skills for anyone want to join boardroom

Read more

How to win a phone job interview?

How to win a phone job interview?

11/5/2019

Phone job interview or phone screen is part of the screening process. Employers use telephone interviews as a way of identifying and recruiting candidates for employment.

Read more

Consulting service of expatriate relocation

Consulting service of expatriate relocation

11/4/2019

These days, because of the increasing demand of moving location of some people, expat relocation services have become more and more popular in the world.

Read more

Outsource service in getting visa and work permit

Outsource service in getting visa and work permit

11/4/2019

In the context of globalization, many citizens want to work internationally outside Vietnam borders.

Read more

Tips from staffing and recruiting companies to keep your top talents from quitting

Tips from staffing and recruiting companies to keep your top talents from quitting

11/1/2019

Contrary to popular belief, managing top star talents doesn’t mean you don’t have to do anything.

Read more

Challenge of consulting executive jobs optimize high volume recruitment

Challenge of consulting executive jobs optimize high volume recruitment

11/1/2019

High-volume recruiting is always a challenge, even when you have a large number of applicants or you need to hire a lot of great people in a short space of time, or both.

Read more

HR manager jobs’ story: Keep seasonal employees engaged

HR manager jobs’ story: Keep seasonal employees engaged

11/1/2019

As for many businesses, like auditing, tax consulting or professional designing … there comes a season when they need a little extra help, – especially temporary extra help – whether that falls at the mid-year or at the end of the calendar year.

Read more

Benefits of using HR consulting companies

Benefits of using HR consulting companies

10/26/2019

Vietnam is witnessing the substantial development in the economy, which means not only large companies are considering outsourcing an HR consulting firm

Read more

Job search agency - key for your applying process

Job search agency - key for your applying process

10/26/2019

You are a fresh graduate with excellent results. You are so completely confident with your qualifications and skills that want to find a high-paying job or work in a professional environment at foreign companies and large corporations.

Read more

The importance of a thank-you letter in HR and Recruitment

The importance of a thank-you letter in HR and Recruitment

10/18/2019

It’s a common thought that we really appreciate the person who sends us a thank-you note after the interview and we easily consider him/ her as the potential candidate and tend to disregard the interviewee who does not send one.

Read more

The common minimum salary rate with effect from 01 July 2019

The common minimum salary rate with effect from 01 July 2019

5/20/2019

Pursuant to the Decree, the common minimum salary shall increase from VND1,390,000/month to VND 1,490,000/ month from 01 July 2019

Read more

Summary of some points of Decree No. 29/2019/NĐ-CP

Summary of some points of Decree No. 29/2019/NĐ-CP

4/25/2019

Summary of some points of Decree No. 29/2019/NĐ-CP issued by the Government on 20 March 2019 and taken effect from 05 May 2019

Read more

How to achieve an Effective employee onboarding process.

How to achieve an Effective employee onboarding process.

3/29/2019

First impressions can have a long impact and your company’s employee onboarding program is a chance to make a good first impression with new employees.

Read more

The do and don't of the onboarding process

The do and don't of the onboarding process

3/29/2019

In the previous article, we all agree that helping new hires adjust to social and performance aspects of their jobs quickly and smoothly is one of the best ways that talent managers do to ensure organizational growth.

Read more

The benefits of an effective onboarding process

The benefits of an effective onboarding process

3/29/2019

The first quarter of the year is behind us, many of new hires since the beginning of the year are probably still within their probation periods.

Read more

The benefits of female leadership

The benefits of female leadership

3/29/2019

There is a fact that women account for half the world's working-age population globally, but the imbalance of women and men in positions of power has been persisting in a corporate circle for years.

Read more

Ways to attract women into leadership position

Ways to attract women into leadership position

3/29/2019

The benefits of female leadership are clear, but according to the latest estimates from the NADA (National Automobile Dealers Association), a mere 18.6 percent of women at dealerships and most of these women work in support roles, accounting or administrative personnel.

Read more

Foster fairness in your workplace

Foster fairness in your workplace

3/22/2019

To almost every business owner, securing their labor workforce and learning how to handle relationships with their employees are two key challenges, especially in their companies’ first growth cycle.

Read more

The importance of performance appraisals

The importance of performance appraisals

3/22/2019

As an employer, you know that motivators determine whether a particular employee would stick to the job or leave the company.

Read more

The right way to conduct Performance Appraisals

The right way to conduct Performance Appraisals

3/22/2019

In the previous post, Faro discussed the importance of appraisals in the workplace.

Read more

How to make the manager engaged with your business

How to make the manager engaged with your business

3/22/2019

Nowadays, most business owners outsource managers as representatives who manage their company.

Read more

Huge advantages of diversity in the workplace

Huge advantages of diversity in the workplace

3/22/2019

When it comes to the word diversity, things that spring to your mind must be factors such as age, gender, race, cultural background….

Read more

Ways to get your employees ready to tackle new year - 2019

Ways to get your employees ready to tackle new year - 2019

3/15/2019

The beginning of a new year is traditionally a time for companies to set new goals and resolutions for the year ahead.

Read more

Workplace trends to adopt in 2019

Workplace trends to adopt in 2019

3/15/2019

Employee engagement and retention are some of biggest challenges that almost every organization encounters today. As you know, 2019 marks an exciting and innovative period of transition for companies nationwide.

Read more

3 things the most respected bosses do every day

3 things the most respected bosses do every day

3/15/2019

While we often think that material goods and money bring happiness to our lives, the Theory of Human Motivation of Abraham Maslow said that being admired and respected is actually even more important for boosting happiness.

Read more

2 tips for having a happy family and successful career.

2 tips for having a happy family and successful career.

3/15/2019

Having a happy family and success in career are the dream all of the people, but it is challenging – definitely.

Read more

3 effective ways to control labour cost

3 effective ways to control labour cost

3/15/2019

For nearly all companies, increasing profit margins is the top business challenge.

Read more

Economic ways to improve your employees’ health

Economic ways to improve your employees’ health

3/8/2019

Stress is a daily component of our busy lives but chronic stress in your employees’ life can leave them feeling overwhelmed, run down, and burnt out.

Read more

3 Financial Habits of successful entrepreneurs

3 Financial Habits of successful entrepreneurs

3/8/2019

Money is the engine that drives the progress of one enterprise, but not every owner knows how to make use of that powerful engine.

Read more

How to evaluate your employee engagement

How to evaluate your employee engagement

3/8/2019

An engaged team culture can drive your company success. But with today's multi-generational and mobile workforce, there are many HR challenges in building employees' satisfaction that business leaders encounter.

Read more

Understand and manage the millennials in the right ways

Understand and manage the millennials in the right ways

3/8/2019

Millennial employees are shaping today’s job market and already present in today’s business world.

Read more

A vacated position: internal or external hiring?

A vacated position: internal or external hiring?

3/8/2019

Your company is having an open position and it’s time to find the right person for the job. Specific hiring choices should not be wrong at any steps.

Read more

Job Opportunity in Faro Vietnam - HR Consultant

Job Opportunity in Faro Vietnam - HR Consultant

3/5/2019

- To take care for the monthly payroll cycle of clients: payroll calculation, follow-up on clients’ payment for employment cost and relevant transfer to concerning parties, implementation of personal income tax and compulsory insurances related jobs including deal with the functional authorities and consultation to clients’ staff on relevant issue

Read more

Promoting mental health in the workplace

Promoting mental health in the workplace

3/1/2019

It is said that the workplace is where many people spend a large portion of their lives on. Although the difference of the working conditions and environment might be vary with the type of work being done, you must bear in mind that the importance of maintaining workers mental health should remain the same.

Read more

Coach your employees to succeed in effective ways

Coach your employees to succeed in effective ways

3/1/2019

As the HR professionals, we know that hiring the most qualified, skilled employees to get the job done is not enough.

Read more

Simple ways to find happiness at work

Simple ways to find happiness at work

3/1/2019

This can be a scary fact for someone to face: you’re still spending nearly 1/3 of your life at work.

Read more

Ways you can support your female employees all year

Ways you can support your female employees all year

3/1/2019

International Women’s Day is about to come! While all employees should be treated equally and with respect every day of the year, we want to ask you some questions: What your female employees want in the office life?

Read more

The 4 types of mentor that any employee desire to work with

The 4 types of mentor that any employee desire to work with

3/1/2019

Whether you’re starting a business, trying to climb a mountain or learning to trade penny stocks, having an experienced mentor who’s been through the same challenges can be extremely valuable.

Read more

Office love, good or bad?

Office love, good or bad?

2/22/2019

As the CEO of a company, you definitely want your staff to focus on working and their efficiency. One day, you realize that there is an employee couple who are in love with each other.

Read more

How to motivate your employees?

How to motivate your employees?

2/22/2019

The happier employees are, the higher productivity is. As the CEO of a business, your target is surely maximizing the revenue and increasing productivity.

Read more

Handle sexual harassment in workplace

Handle sexual harassment in workplace

2/22/2019

In recent years, sexual harassment in the workplace is a systemic issue that affects almost everyone and requires society to reckon with.

Read more

Five tips for a successful job interview

Five tips for a successful job interview

2/22/2019

Have you ever applied for your desired job? Do you feel a bit of nervousness about the interview? Don't worry, the five following tips can help you make the impression to the employer and pass the interview excellently.

Read more

Faro’s payroll management service – solution for your business

Faro’s payroll management service – solution for your business

2/22/2019

No matter how strong a financial resource or modern technology is, an enterprise without high - quality human resources will find it difficult to develop.

Read more

Challenges that your HR professional will encounter

Challenges that your HR professional will encounter

2/20/2019

Humans have always been complex, industries and technologies have evolved, new generations have entered the workforce, and managing people has always been more and more tricky.

Read more

2 Most Frequent HR Mistakes and How to Avoid Them

2 Most Frequent HR Mistakes and How to Avoid Them

2/20/2019

HR mistakes appear in many different forms, and they are not usually as obvious as the daily blunders committed in the office.

Read more

Terminate an employee on the right way

Terminate an employee on the right way

2/15/2019

Kari Rsand Scalon said that: “Letting an employee go is never an easy decision,” Firing someone is a decision that is difficult on many levels, and may have been culminating for a long time.

Read more

Create a positive workplace culture

Create a positive workplace culture

2/15/2019

Referring to the difference between companies that fail and those with success, much of the expert’s thought misses one vital component to business success that we see regularly - the organization’s culture.

Read more

Ways to crush workplace stress in your organization

Ways to crush workplace stress in your organization

2/15/2019

Deadlines, KPI, budgets, reports, presentations, changing priorities... No matter what type of job you have, what kind of your company is, what your position in a company is, levels of workplace stress is inevitable.

Read more

What is labour dispute?

What is labour dispute?

2/12/2019

We all know that no business owner welcomes a labor dispute, especially when their operations are running smoothly and sales are increasing.

Read more

Steps to create an impressive resume for you

Steps to create an impressive resume for you

2/12/2019

One of my tourists shared her thought: “I never planned on falling in love with Japan. But after moving back to the US, I found I couldn’t stop thinking about it, and needed to devise a plan to return”.

Read more

Why your attitude is more important than your intelligence?

Why your attitude is more important than your intelligence?

2/12/2019

When it comes to success, some people believe that the most successful people must be the smartest ones in the room, but how else would they have achieved that level? And how can you compete with them if you do not have any global certificates like MBA or you didn’t study at a pretigious school like Harvard? The crucial factor building your sucess that we mention in today’s article is attitude! Let’s check it out.

Read more

5 things you should remove from your CV

5 things you should remove from your CV

2/12/2019

When writing your CV, your main goal is sell yourself. The question is why should the particular company pick you for the job? You should be highlighting and polishing significant aspects of your experience, and skills that prove you’re qualified to the job you’re applying to.

Read more

5 important characteristics of talented candidates that employers are seeking

5 important characteristics of talented candidates that employers are seeking

2/12/2019

How can you identify the divergency? Special ones will often have different backgrounds.

Read more

New Human Resource Era - HR 4.0

New Human Resource Era - HR 4.0

1/25/2019

HR 4.0 is derived from the definition of the Industrial Revolution 4.0. This is understood as a collection of applications of Cyber-Physical System, Automation, Data Exchange, Connection of Things (Internet of Things) and cloud algorithms into the work process.

Read more

Các giải pháp nhân sự mà Faro Việt Nam cung cấp đến khách hàng

Các giải pháp nhân sự mà Faro Việt Nam cung cấp đến khách hàng

1/24/2019

Đối với các doanh nghiệp thì việc quản lý nhân sự là vấn đề được đánh giá là rắc rối và vô cùng khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này thì Faro Việt Nam cung cấp các giải pháp nhân sự uy tín. Tìm hiểu về dịch vụ hữu ích mà Faro cung cấp qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Read more

Take a look at the job prospect when you make decisions about a career in HR

Take a look at the job prospect when you make decisions about a career in HR

1/18/2019

In the world, HR management (HR - Human Resources) has been witnessed huge changes. From being considered as an administrative support tool, the human resource management industry has become an effective sector in the business strategy of a typical corporation.

Read more

If you are looking for staff solutions, let we help you

If you are looking for staff solutions, let we help you

1/11/2019

In Vietnam, it is common for every enterprise to meet challenges of human resources due to the fact that Vietnamese workforce is very large.

Read more

Temporary staffing solutions for business

Temporary staffing solutions for business

1/11/2019

Through more than 10 years of experiencing difficulties and challenges of human resources of businesses, Faro completely understands what potential risks Vietnamese are facing and how to deal with those risks.

Read more

The leading executive job searcher

The leading executive job searcher

1/4/2019

With more than 10 years of operating on Human resources (HR), Faro - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan has shown its competitive advantages, making them different from other executive search companies. So, what are their secrets? The article will find out answers by looking at one of the Faro’s offers which has driven Faro into the top executive search agency – in the HR market – which is Executive search services.

Read more

Faro – The key to successful local employment

Faro – The key to successful local employment

1/4/2019

For more than 10 years of establishment and organization, Faro - a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan has been becoming the leading reputable human service provider and helper in Vietnam.

Read more

Faro – The recruitment solution for business

Faro – The recruitment solution for business

12/29/2018

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam which is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam.

Read more

The Human resource solution for Businesses

The Human resource solution for Businesses

12/29/2018

Being a member of Faro Recruitment Group and also the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan, Faro Vietnam has proved itself to be the leading reputable human resource service provider in Vietnam.

Read more

Human recruitment difficulties

Human recruitment difficulties

12/21/2018

Vietnam has been recognized as the country with a huge number of workforce, as a result, there are raising problems of human resource in this country, especially, when entrepreneurs and SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) are emerging rapidly.

Read more

Using recruitment service - yes or no?

Using recruitment service - yes or no?

12/21/2018

Human resource are always difficult tasks of every type of companies in every country and also in Vietnam where has a huge amount of labor force.

Read more

The important of human recruitment

The important of human recruitment

12/14/2018

It is obvious that problems of human resources are heavy burdens for all types of enterprises and companies.

Read more

Human resource and its problem

Human resource and its problem

12/7/2018

Faro Recruitment Vietnam JSC (Joint Stock Company) is considered as one of the most effective solution for Vietnamese businesses’ problems of human resources.

Read more

The benefits of accounting service

The benefits of accounting service

11/27/2018

Accounting services are the legal services that require adherence to the technical elements (how the report is computed, how it is calculated) and the legal element (which legal basis is required to make the report)

Read more

Vietnam is a favorite supply of IT outsourcing services to Japan

Vietnam is a favorite supply of IT outsourcing services to Japan

11/17/2018

According to a statistics from Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan has an average of over 100,000 engineers working in the fields of information security

Read more

Trend for recruiters in 2019

Trend for recruiters in 2019

11/16/2018

In order to perform successful talent acquisition campaign, it is time to start searching for the recruiting trend that everybody should follow in 2019

Read more

THE ADVANTAGES OF TEXT INTERVIEW

THE ADVANTAGES OF TEXT INTERVIEW

11/16/2018

Due to the high pressure of talent acquisition in the competitive job market nowadays, it is not acceptable for hiring managers to deliver insufficient communication practices or interview delay

Read more

HOW TO USE CONTENT MARKETING IN TALENT ACQUSITION?

HOW TO USE CONTENT MARKETING IN TALENT ACQUSITION?

11/16/2018

In definition, content marketers are professionals who are responsible for creating and delivering consistent, relevant and valuable content to reach, attract and influence a targeted group of audience

Read more

TALENT ACQUISITION TREND: FOCUS ON EMPLOYEE WELLNESS

TALENT ACQUISITION TREND: FOCUS ON EMPLOYEE WELLNESS

11/16/2018

In the old time, when it came to wellness programs, it generally involved more office gyms, counseling on nutrition and quit smoking programs

Read more

BRIEF OF DECREE NO. 143/2018/ND-CP ON COMPULSORY SOCIAL INSURANCE FOR EXPAT EMPLOYEE WORKING IN VIETNAM

BRIEF OF DECREE NO. 143/2018/ND-CP ON COMPULSORY SOCIAL INSURANCE FOR EXPAT EMPLOYEE WORKING IN VIETNAM

11/13/2018

Below are main points on Compulsory Social Insurance (“SI”) for expat employees working in Vietnam under Decree No. 143/2018/ND-CP issued by Vietnamese Government on 15th October 2018

Read more

HOW TO DRIVE Talent Acquisition Maturity?

HOW TO DRIVE Talent Acquisition Maturity?

11/10/2018

Nowadays, business leaders all recognize that in order to ensure successful execution of business strategies, it is crucial to have the right talents to support.

Read more

3 ways to maximize seasonal hiring performance

3 ways to maximize seasonal hiring performance

11/10/2018

There are certain times of the year when organizations in both production and service field require more human resources in order to meet the growing customers’ demand.

Read more

THE RELATIONSHIP BETWEEN HR AND FINANCE CAN DETERMINE THE SUCCESS OF TALENT ACQUISITION CAMPAIGN

THE RELATIONSHIP BETWEEN HR AND FINANCE CAN DETERMINE THE SUCCESS OF TALENT ACQUISITION CAMPAIGN

11/10/2018

A strong relationship between the two important departments within the organization (HR and finance) is the key to any business success in general, and the talent acquisition practices in particular.

Read more

Outbound recruiting VS inbound recruiting

Outbound recruiting VS inbound recruiting

11/10/2018

There are two major recruiting methods in talent acquisition strategies: inbound and outbound recruiting.

Read more

Vì sao phải chú trọng vấn đề tuyển dụng nhân sự?

Vì sao phải chú trọng vấn đề tuyển dụng nhân sự?

11/8/2018

Đối với tất cả các công ty, doanh nghiệp thì việc tuyển dụng nhân sự luôn được chú trọng. Hằng năm chúng ta sẽ thấy các công ty có 1 đến vài đợt tuyển dụng nhân sự với những yêu cầu công việc và các chính sách hấp dẫn

Read more