Skills required
What you will do
Phụ trách điều hành, đào tạo bộ phận sáng tạo và bộ phận thiết kế, chịu trách nhiệm về hình ảnh, thiết kế quảng cáo của Công ty thành viên
Nghiên cứu thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng, phát triển ý tưởng, các sản phẩm sáng tạo cho hoạt động kinh doanh của Công ty thành viên, tạo ra đường lối kinh doanh mới trong việc phân phối các mô hình kinh doanh của Công ty
Hoạch định chiến lược phát triển và định hướng sáng tạo cho mô hình kinh doanh của Công ty

Trong trường hợp chưa có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ tạm thời chịu tất cả trách nhiệm cho toàn bộ 6 Công ty
Trường hợp đã có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ phụ trách một hoặc một số công ty thành viên

 

About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

 • HAN596 Trưởng Phòng sản xuất phim điện ảnh
 • HAN595 Trưởng Phòng sản xuất TVShow
 • HAN594 Trưởng Phòng vận hành rạp
 • HAN593 Giám đốc phát hành phim
 • HAN592 Giám đốc sản xuất phim điện ảnh
 • HAN591 Giám đốc sản xuất TVShow

Consultant


 • Vu Thi My Linh
 • linh.vu@farorecruitment.com

Follow us