Skills required
What you will do

Tư vấn và tuyển sinh 

 • Học viên mới (ghi danh mới)
 • Học viên cũ (tái ghi danh)

Cụ thể:

 • Tư vấn chương trình đào tạo, chính sách khuyến mãi đến các học viên thông qua tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tuyến trên các mạng xã hội
 • Sắp xếp khóa học và lớp học phù hợp với học viên
 • Tìm kiếm, gọi điện thoại cho khách hàng, hàng tuần, hàng ngày
 • Các công việc phát sinh của bộ phận tư vấn
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh cá nhân theo kế hoạch

Tổ chức thi đầu vào cho học viên mới

 • Chấm điểm phần thi Nghe và Đọc
 • Sắp xếp cho giáo viên chấm thi Nói và Viết

Giải quyết các công việc liên quan đến học viên và giáo viên

 • Thu nhận hồ sơ đăng kí thi IELTS tại center
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng sau khi nhập học. Nếu có than phiền, chuyển lên phòng Đào Tạo (Academics) hoặc phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Student Service)
 • Đề xuất ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, học vụ
 • Các công việc được cấp trên giao
About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


 • Nguyen Thien Hoang Bao (Mr.)
 • bao.nguyen@farorecruitment.com
 • (84)902532541

Follow us