Skills required
What you will do

Kinh doanh bán hàng:

·        Quản lý , điều hành đội ngũ nhân viên trong khu vực, chi nhánh được chỉ định

·        Quản lý văn phòng, chi nhánh được chỉ định (nếu có)

·        Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, số lượng trong khu vực được chỉ định

·        Phát triển và quản lý Nhà phân phối (NPP), khách hàng trong khu vực được chỉ định

·        Gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt với NPP, khách hàng hiện hữu trong khu vực được chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

·        Tối đa hóa các cơ hội kinh doanh đối với các khách hàng tiềm năng trong khu vực chỉ định để gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra

·        Phát triển và chăm sóc tốt những khách hàng trực tiếp chính yếu trong khu vực được chỉ định và nhân rộng mô hình thành công từ khách hàng trực tiếp đến đội ngũ bán hàng các nhà phân phôí, đại lý

·        Thực hiện (ứng dụng) việc Quản lý khách hàng theo tiêu chuẩn và quy trình B2B (SPANCOP) nhằm gia tăng tối đa sản lượng dầu nhớt bán ra.

·        Quản lý chi phí theo ngân sách được duyệt

·        Phân tích và đề xuất những chương trình hỗ trợ NPP, khách hàng để tối đa hóa sản lượng dầu nhớt bán ra trong khu vực được chỉ định dựa trên tình hình cạnh tranh của thị trường, sức mua của khách hàng.

·        Chuẩn bị đúng hạn: Kế hoạch công tác tuần, Báo cáo tuần, Kế hoạch công tác tháng, Báo cáo tháng, Báo cáo hoạt động của đối thủ cạnh tranh của cá nhân và các nhân viên bán hàng cũng như tổ chức quản lý, hội họp tuần, tháng và triển khai kế hoạch kinh doanh, tiếp thị hiệu quả nhất

·        Sẵn sàng tham gia các dự án phát triển kinh doanh và tiếp thị mới của công ty với tinh thần đồng đội cao

·        Thực hiện các công việc được chỉ định khác khi có yêu cầu

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM CHO TUYỂN DỤNG
a. Trình độ học vấn/bằng cấp chuyên môn:

·        Đại học Kinh Tế, Kỹ thuật, hoặc hóa dầu; MBA là một lợi thế

·        Anh văn nói, viết lưu loát

·        Thành thạo vi tính văn phòng

Kinh nghiệm:

·         > trên 08 năm trong ngành kinh doanh, với trên 3 năm ở vị trí tương đương tại các công ty đa quốc qia

·        Từng làm qua các công ty có mạng lưới kinh doanh rộng.

c. Năng lực/các kỹ năng/ đặc tính khác:

·         Chịu áp lực cao và nhiệt huyết trong công việc

·        Có khả năng làm việc độc lập, kỷ luật và tự giác cao

·        Sẵn sàng đi công tác tỉnh và nước ngoài

·        Tính tình vui vẻ, hòa nhã và lịch thiệp

·        Có khả năng xây dựng tốt quan hệ và lòng tin với khách hàng, đối tác

·        Yêu cầu giao tiếp tốt, trình bày TỐT


YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM ĐỂ ĐẢM NHẬN CÔNG VIỆC

·        Đã hiểu rõ tất cả các nội quy và qui định của công ty.

·        Đã hiểu rõ qui trình của phòng Kinh doanh & Tiếp thị

About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

  • Executive Search and Selection
  • Staffing Solution
  • Payroll Administration
  • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


  • Nguyen Thien Hoang Bao (Mr.)
  • bao.nguyen@farorecruitment.com
  • (84)902532541

Follow us