Skills required
 • Kinh nghiệm 2 – 3 năm chuyên bán hàng cho các nhà máy sản xuất tại Vietnam.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp liên quan, có kiến thức về sản phẩm và thị trường, ưu tiên những người có kiến thức về tin học văn phòng.
 • Có mục tiêu, chủ động, độc lập, linh hoạt, kỹ năng làm đại diện, giao tiếp và xã hội tốt.

Vui lòng liên hệ Ms Yến qua Mobile phone: +(84) 1286 366 968 or Skype: yen.hoang82

What you will do
 • Thu thập và báo hàng tồn kho theo nhu cầu của khách hàng, đưa ra kế hoạch giao hàng hoàn chỉnh để có được đơn hàng.

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ khi theo dõi và đảm bảo các khoản phải thu của các khách hàng được giao.

 • Đưa ra các đề án, đề án giá cả, các điều khoản và điều kiện giao hàng, theo dõi các đề nghị và trao đổi nội bộ với các phòng ban hỗ trợ nào liên quan, phối hợp với Giám sát kinh doanh/ trưởng phòng kinh doanh.

 • Chuẩn bị và thực hiện mục tiêu bán hàng/ doanh thu với từng khách hàng trong khi hợp tác cùng với giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

 • Duy trì thông tin về sự phát triển trong khu vực của thị trường, giá cả, giá bán của đối thủ cạnh tranh, phát triển kỹ thuật và sự quay vòng hàng hóa của bên mua và báo cáo cho Giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

 • Ký kết và đăng ký đơn hàng, thỏa thuận giá cả và các thỏa thuận khác khi phối hơp với trưởng phòng kinh doanh và trao đổi nội bộ với các phòng ban hỗ trợ liên quan.

 • Cập nhật các thỏa thuận, giá cả, điều khoản và điều kiện bán hàng.

 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ kiểm soát tín dụng trong quản lý danh sách nợ để đảm bảo khách hàng phải trả trong thời hạn tín dụng.

 • Duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đăng ký, kiểm kê hàng tồn kho và giải quyết khiếu nại.

 • Tham gia vào các cuộc họp.

 • Tuân thủ các quy tắc và quy định áp dụng đối với các chính sách về chất lượng, điều kiện và môi trường làm việc, đặc biệt đảm bảo các chính sách tuân thủ (chống tham nhũng và chống độc quyển) của đội ngũ bán hàng.

 • Báo cáo cho giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

 

About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


 • Hoang Yen (Ms.)
 • yen.hoang@farorecruitment.com
 • (84)1286366968

Follow us