92 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HAN3 Phó phòng Kinh doanh Online 7/31/2019 9/30/2019 Cosmetic Hà Nội

- Lập kế hoạch, giám sát triển khai các kế hoạch Marketing theo định hướng chiến lược của toàn Công ty (Sản phẩm kinh doanh: Collagen, Placenta và các dòng sản phẩm làm đẹp khác nhập khẩu Nhật Bản).

- Report line: Trưởng bộ phận CMO.

- Chịu trách nhiệm điều phối đội kinh doanh online sỉ và lẻ.

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của cấp trên nhằm đạt được mục tiêu về doanh số.

* Các công việc chính

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh sỉ và lẻ online nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

- Vạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo đạt hiệu quả cao trong chiến lược kinh doanh online.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh online.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sale.

- Báo cáo các kết quả kinh doanh, doanh thu, đưa ra các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

- Xác định các thị trường tiềm năng của những biến động thị trường, đồng thời cập nhật tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

* KPI công việc

- Doanh thu theo đầu người: doanh thu của từng nhân viên trong phòng đạt được.

- Tỷ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng.

- Tỷ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng.

- Tỷ lệ khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm.

- Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

Job Detail
HAN2 Phó phòng Marketing 7/31/2019 9/30/2019 Cosmetic Hà Nội

- Lập kế hoạch, giám sát triển khai các kế hoạch Marketing theo định hướng chiến lược của toàn Công ty (Sản phẩm kinh doanh: Collagen, Placenta và các dòng sản phẩm làm đẹp khác nhập khẩu Nhật Bản).

- Report line: Trưởng bộ phận CMO.

- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng quy trình, cơ chế nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn đảm bảo tối ưu hiệu suất làm việc cho Nhân viên.

- Nghiên cứu, đánh giá thị trường và tâm lý khách hàng thường xuyên để hiệu quả Marketing được cao nhất.

- Báo cáo chi tiết các chỉ số theo từng hoạt đông, chiến dịch Marketing tới cấp trên trực tiếp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Job Detail
HCM1027 Associate 7/29/2019 9/30/2019 Law Enforcement/Security Services Hồ Chí Minh
 • Preparing legal memos in Foreign Investment, Corporate, M&A, Finance and Banking, Licensing, etc. areas;

 • Drafting, reviewing and negotiating transaction documents;

 • Reviewing the applications for all kind of licenses;

 • Conducting legal research and analysis;

 • Performing other assignments as delegated by Senior Associate and Partners.

Job Detail
HAN1026 Head of Engineering 7/26/2019 9/30/2019 Financial Services - Finance/Investment
IT/Computers - Software
Hà Nội

Faro’s client is South East Asia's leading fintech brand, providing ePayment services that help facilitate everyday transactional needs.

Supervisory/ Leadership Role:

 • Preside over the entire Frontend and Backend development teams (> 100 developers), reporting directly to the Head of Engineering HQ.

 • Seek excellence in all engineering disciplines inclusive of data processing, quality assurance, application development, analytics, machine learning, algorithms, and data warehousing.

 • Manage the day-to-day activities of the engineering teams, site/software development projects against delivery commitments and project plans.

 • Ensure the optimal application of engineering resources and the implementation of agile processes.

 • Manage staffing, mentoring, recruiting activities of the engineering department.

 • Play a mentorship role to key engineering personnel, assist in their duties upon request and constantly promote the growth of their professional skills.

Strategy:

 • Develop strategic plans and business’ technical vision regarding the technical development of sites/software, inclusive of the day-to-day project management, scope management, issue and risk management, as well as regular status reporting.

 • Oversee optimal resource allocation and the overall system development life-cycle.

Collaboration and Support:

 • Collaborate with Sales, Marketing and Finance departments to roll out new web systems and implement the ongoing process improvements of the current systems.

 • Work closely with Dev Managers in the management and development of strategic planning.

 • Work closely with the user experience department in designing, developing and deploying scalable technologies that will lead to increased consumer satisfaction.

 • Work with dev lead and senior developers to ensure that systems meet the overall business requirements and standards.

Knowledge: stay abreast of leading and cutting-edge technologies and industry best practices.

Job Detail
HCM1025 Sales Manager – Experienced in selling building material products 7/26/2019 9/30/2019 Automation
Iron/Steel
Hồ Chí Minh
 • This position will report directly to Regional Sales Manager (SEA).
 • Working environment: European group.

RESPONSIBILITIES

Responsible for selling and promoting company products to clients throughout Vietnam.

 • Strategic planning for product penetration to the targeted market in the region according to company’s objective.
 • Lobbying company products to the end client, such as Contractors, Developers, Engineers and Consultant.
 • Propose, develop and implement regional sales objective to achieve sales volume, pricing and selling cost objectives.
 • Develop and maintain on-going relationship with major customer and potential new account.
 • Actively looking for opportunity for sale of product and new opportunity in the industry.
 • To supervise the credit situation of customers and payment conditions and decide upon corrective actions if necessary in order to minimise any financial risk while maintaining optimal client relations with respect of corporate guidelines.
 • To implement general selling terms (discounts, payment conditions, delivery conditions…) within agreed procedures and policies.
 • In line with the general strategy concerning targeted markets, products and product applications, to develop a cost and sales effective organization.
 • To propose, develop, implement and monitor sales objectives consistent with the x + 1 target in order to achieve agreed sales volume, pricing, and selling costs objectives, within agreed policies and through focused action programs.
Job Detail
HCM1024 Maintenance Manager – Experienced in management of automated assembly machinery 7/26/2019 9/30/2019 Automation
Iron/Steel
Quảng Ngãi

CAREER OPPORTUNITIES

 • Opportunity to join in a new large-scale factory setting up project in Vietnam.

 • Opportunity to work for a European Group with a professional working environment.

 • Opportunity to develop long-term career path along with the company’s development.

RESPONSIBILITIES

Via optimizing and managing the maintenance system and project, to ensure the implement of capacity by optimized maintenance cost and investment. Thus, support the company achieves the production target.

- Management for maintenance department:

 • Audit the accident maintenance/ preventive maintenance/ predictive maintenance/ corrective maintenance program and monitor the implementation, make sure the maintenance work goes smoothly.

 • Monitor and analyze the maintenance report, take improve action to the abnormity data.

 • Audit the training plan and monitor the implementation to improve the skill of maintenance people.

 • Monitor 5S implementation, to make sure a neatness working environment.

 • Monitor SOP implementation, to make the maintenance work under control.

 • Audit the TQM project establishment, monitor the implementation of TQM project.

 • To make sure the project completed in time.

 • Monitor the consumption of spare parts to optimize the stock.

 • Keep best communication with product Dept. Understand what they want.

 • Performance Indicator: Maintenance KPIs.

- Safety/ 5S and IP:

 • Audit the safety system and inspecting the implementation to avoid the accident happening.

 • Audit the IP system and inspecting the implementation.

 • Audit the 5s system and inspecting the implementation.

 • Performance Indicators: Number of LTA/ 5s audit score/ IP audit score.

- Implement the sanctified project:

 • Auditing the project explanation.

 • Be responsible for the project implementation and checking.

 • Support the purchase department selecting the supplier.

 • Monitor the management of subcontractor.

 • Performance KPI: maintenance KPI.

Job Detail
HCM1023 QA Manager – Experienced in automotive industry 7/26/2019 9/30/2019 Automation
Iron/Steel
Quảng Ngãi

CAREER OPPORTUNITIES

 • Opportunity to join in a new large-scale factory setting up project in Vietnam.

 • Opportunity to work for a European Group with a professional working environment.

 • Opportunity to develop long-term career path along with the company’s development.

RESPONSIBILITIES

To solve production-related quality problem and actively contribute to quality assurance, develop and implementation of quality management system and quality system.

- Prepares X+1 plan:

 • Defines the KPI's for Quality Dept and ensures the deployment down to the work floor.

 • Identification of the right KPI's taking into account the challenges/needs of the business and assessment results.

 • Smooth deployment with quarterly progress reports.

 • Achievement of targets and improvement of Quality performance.

 • Performance indicators: X+1 plan exist and implemented.

- Quality development:

 • Develops quality control/quality assurance systems/procedures and monitors implementation.

 • Ensures good process ability is always maintained through technical parameters monitoring and implementations in the production as well as in the lab.

 • To ensure that proper quality checks are taken to prevent delivery of poor quality products.

 • Promoting the awareness of customer requirements.

 • Maintain certification quality management system (ISO 9001, ISO TS/ IATF 16949, JIS).

 • Performance indicators: Quality are well managed and improved continuously.

- Quality issues:

 • Monitors on process and product quality levels and reject and scrap levels and formulates proposals for quality improvement, monitors implementation of quality principles.

 • Conducts ad hoc analyses of complaints and formulates proposals for improvement.

 • Performance indicators: Decrease quality complaint.

- Manage customers specification and properties:

 • To update customers database regarding orders, forecast, contacts and complaints towards company's product.

 • Participates to customer visits and responds to customer questions in consultation with commercial departments.

 • Coordinates with BTC & KLP Plant in product development to have better products in the dimension of Business, Process ability, and Quality.

 • Performance indicators: Customers special requirements are documented and traceable.

- Ensure sufficient information flow within the plant in related quality protection documents:

 • IP Protection in the Plant through document control, access control and visitor procedure to limit exposure up to as needed basis.

 • Optimize resources information from the Group or other Plants in sharing information or problem solving.

 • Performance indicators: Related documents are exist and documented.

- People management:

 • Ensures the right qualified people is in place in line with current and future expansion needs of the operations.

 • Ensures adequate training and development of staff.

 • Ensures optimal way of working of the whole operations in line with the basic behavior of the quality house: “market-in, respect for people, and waste elimination”.

 • Performance Management: Resource management in Quality Dept are well managed.

- Ensure and support plant compliance with Environmental Health and Safety (EHS) regulations:

 • Support and ensure managerial decisions to comply with EHS objectives and align with governmental regulations.

 • Ensure that technical and laboratory activities are complying the corporate and local environmental standard practices.

 • Ensure department activities are align with governmental regulations concerning EHS objectives.

 • Performance indicators: Technical and quality department's activities are aligned and comply with company and government regulation.

Job Detail
HAN1022 Product Marketing Manager 7/25/2019 9/25/2019 Building Materials
Ceramics & Sanitary Ware
Hà Nội

* Product Strategy:
- Lead team to manage and define the product marketing strategies for current and future products.
- Define product pricing and positioning strategies for each SKU.
- Define marketing strategies that are consistent with target consumer and overall marketing strategy.
- Work with regional Marketing and Product Technology teams to shape the global/regional Marketing/Product Technology strategies to match the regional’s requirements


*New Product Development:
- Lead team in:
+ Market analyst: customer needs, competitor’s strengths and weaknesses
+ Pre-analysis: customer’s evaluation in the future, functional feasibility, safety, durability…
+ Sort out specification which drive one product enter market, develop feature roadmap, feature map
+ Benchmark products & set-up pricing structure/promotion levels to get the ideal competitiveness
- Work closely with Marketing Communication team and other related teams in launching new products.
- Work closely with R&D Dept., to deliver with on time launching schedule of new products to marketing.
- Review result of selling in product after launching; make report, follow product performance monthly and management to keep LOP or discontinue or replace of product…

Job Detail
HAN1021 Design Consultant – SPEC Staff 7/25/2019 9/25/2019 Building Materials
Ceramics & Sanitary Ware
Hà Nội

- Searching and approaching to projects, spec in  products to the projects
- Build up relationships with investors, design companies, construction companies, procurement companies…
- Building plan in order to work with customers
- Product presentation for investors & designers about  products.
- Daily checking and updating the status of project’s process

Job Detail
HAN1020 Nhân Viên IT - Hỗ Trợ Hệ Thống SAP 7/25/2019 9/25/2019 Building Materials
Ceramics & Sanitary Ware
Hà Nội

- Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống SAP, hỗ trợ 1 trong các module (FICO, SD, PP, MM) hoặc chuyên về SAP ABAP
- Xử lý các vấn đề lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng của các phân hệ SAP
- Tiếp nhận yêu cầu thay đổi từ các phòng ban phân tích và đề xuất giải pháp
- Làm việc trực tiếp với phía IT của Vùng (khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Trung Quốc, Singapore, Thái Lan...) khi cần tùy chỉnh hoặc thay đổi hệ thống
- Tiếp nhận các kết quả nghiệm thu và đưa vào sử dụng
- Cập nhật tài liệu liên quan và đào tạo người sử dụng
- Tham gia triển khai các hệ thống liên quan đến hệ thống ERP
- Phát triển SAP theo hướng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của tập đoàn
- Một số công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Job Detail
HAN1019 Finance Analyst 7/25/2019 9/25/2019 Building Materials
Ceramics & Sanitary Ware
Hà Nội

- Inventory, fixed assets, tool and spare-part management
- Preparing standard cost (basing on BOM, overhead)
- Managing variance between actual and standard cost (from SAP system)
- Determining then analysis the cost of purchased or manufactured products
- Investigating and improving internal controlling, from production side
- Supporting Finance Director to build up yearly budget (AOP – Annual Operation Plan)
- Integrating between subsidiaries with head office
- Involving in providing business solutions on functional view
- Controlling Inventory, fixed assets, tools and spart part
- Other assigned by Finance Director

Job Detail
HAN1018 HR & Administration Manager 7/25/2019 9/25/2019 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hưng Yên

1. Oversee and administer full spectrum of HR & Administration functions of factory;
2. Responsible for managing human resources functions including recruitment and selection, training and development, compensation and benefits administration and employee relations. 
3. Update and review existing HR policies and procedures from time to time in compliance with the Employment Ordinance in Vietnam. 
4. Responsible for the handling of external matters and communication with government departments.
5. Coordinate and arrange procurement and logistics general affairs during the preparatory stage

Job Detail
HCM1017 Nhân viên kinh doanh dự án (sản phẩm Grohe) 7/24/2019 9/25/2019 Building Materials Hồ Chí Minh

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;

- Tìm kiếm dự án vừa và nhỏ (biệt thự, villa, bungalow…);

- Thiết lập mối quan hệ tốt với Nhà phân phối để đảm bảo hoàn thành doanh số được giao;

- Tiếp cận, chăm sóc Chủ đầu tư, Kiến trúc sư, Công ty thiết kế, nhà thầu;

- Làm báo cáo hàng tuần và các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Job Detail
HAN1016 Field Service Engineer 7/23/2019 9/23/2019 Electrical/Switchgear Hà Nội

Description: Responsible for developing and maintaining strong interpersonal relationships with customer representatives, ensuring Customer Satisfaction and maintaining all equipment models specific to a modality or modalities in the assigned area.

Key Responsibilities/essential functions include:

 • Technical: Maintains all models specific to a modality in the assigned area.

 • Electronic/Mechanical: Total system level trouble-shooting on complex multi-symptom problems.

 • Customer satisfaction: Daily interface with doctors and technicians on equipment status issues.

 • Acts to ensure satisfaction to primary customers.

 • LCT: Assists in Account Sales visits; helps train others where necessary; identify Sales opportunities and communicate to account team.

 • Business growth: Assists in the growth and direction of business in his/her geographic area.

 • Productivity: Responsible for Warranty and PMS contract cost control.

 • Administration: Responsibly completes all administration tasks on time. Ensures timely completion of FMIs and PMS inspections documentation for assigned accounts.

 • Installation: Plays a leading role in complex and multifunctional rooms. Shares best practices. Maintain effective quality systems and programs compliant with ISO 9001 standard, according to the company Service Quality Policy Statement.

Quality Specific Goals:

 • Aware of and comply with the company Quality Manual, Quality Management System, Quality Management Policy, Quality Goals, and applicable laws and regulations as they apply to this job type/position.

 • Complete all planned Quality & Compliance training within the defined deadlines. Identify and report any and all customer quality or compliance concerns immediately to the Quality Organization. Identify and report any personal quality or compliance concerns immediately to the Quality Organization.

 •  Insure timely dispatch closure.

 • Ensure completion of all field modifications instructions (FMI’s) within prescribed timeframe.

 • Participate in continuous improvement activities by identifying and appropriately escalating process and product quality gaps, providing solutions when possible.

Job Detail
HAN1015 Assistant Finance Manager 7/22/2019 9/22/2019 Mining Hà Nội

About the Employer

Subsidiary of an MNC headquartered in London, United Kingdom. The business deals with manufacturing and selling of advanced industrial refractory products and systems to global Steel and Foundry industries and a range of special refractory products to Aluminium, Petrochem, Cement, Power, Glass, Solar, Mineral processing industries, among others. 

Globally the corporation employs over 12,000 employees across 40 countries that include 70 manufacturing sites, 120 sales locations and 14 R&D centres. The business enjoys almost 56% market share in the industry across the globe.  

About the Position

1. Purpose

To ensure all accounting transactions are recorded and reported accurately and in a timely manner in compliance with company’s Group Accounting Policies and Internal Control Procedures. and complies with the governing local laws for the business conducted by the organization in the country of Vietnam.

 2. Key Result Areas

Primary activities

 • Data capturing including Accounts Payable, Accounts Receivable and monthly accounts finalization in SAP;
 • Review the daily transactions and the details of all accounts to ensure that they are compliance to Accounting Standard (Vesuvius GAAP & Local VAS);
 • Ensure completion of all accounting entries related to closure of books / account of a period;
 • Prepare all sorts of basic Management Information along with analysis for management review;
 • Monitor Cash & working capital management;
 • Ensure Internal control and monitor internal check system;
 • Sound knowledge over all other direct and indirect taxes in Vietnam and submission requirements;
 • Strong commercial acumen including import & Export procedure.

Additional deliverables

 • To understand the area of operation of a RO in Vietnam and well-versed with local regulation relating to it;
 • Active participation to the transition from RO to Vietnam subsidiary;
 • Working knowledge on Vietnam Labour laws and submissions;
 • Act as an IT coordinator for the site;
 • Arrange properly files, documents for convenient, easy reference and lookup for both hard and soft copies.
Job Detail

Follow us