The benefits for you
 • Lương hấp dẫn, thưởng theo năng lực
 • Phúc lợi: Đầy đủ theo quy định của Bộ luật lao động và chính sách đãi ngộ khác của công ty.
 • Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.
 • Làm việc tại Bình Dương, có xe đưa rước từ TP.HCM đến công ty và ngược lại
 • Môi trường làm việc nhiều thách thức, chuyên nghiệp, thân thiện.

 

Skills required
 •  Nam trên 40 tuổi, có kinh nghiệm từ 3-5 năm điều hành nhà máy có quy mô từ 500 công nhân trở lên.
 • Tốt nghiệp ĐH chính quy ( ưu tiên chuyên ngành cơ khí, điện tự động, nhiệt lạnh .....)
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Hoa thành thạo

 

 

What you will do
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công Ty về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Tổng Giám đốc Công Ty.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của công ty, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng
 • Triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Tổ chức sản xuất hiệu quả, mặt bằng hợp lý.
 • Xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công...) đối với từng loại sản phẩm.
 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc công ty, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 • Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng.
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp.
 • Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng.
 • Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình hoạt động.
 • Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc về qui trình, quá trình sản xuất, thực hiện hệ thống ISO 9001 - 2015.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Yến qua:

- Email: yen.hoang@farorecruitment.com

- Mobile phone/ Zalo/ Viber/ WhatsApp: +84 786 366 968

- Skype: yen.hoang82

About Faro Recruitment Vietnam
 • ABOUT FARO VIETNAM

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

 • OUR MISSION

The aim of the Company is to support the Client at most that helps clients free mind and free hands in dealing with all human resources matters.

 • OUR EXPERIENCE

We are proud of our professional management team, who have such a deep knowledge and experience that highly committed to deliver comprehensive and flexible HR solutions tailored to clients’local market needs.

 • FARO VIETNAM CONSULTANT TEAM

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

Faro Vietnam Consultant Team

 • FARO VIETNAM'S SERVICES

We focus on offering four main services, including:

 1. Executive Search and Selection
 2. Staffing Solution
 3. Payroll Administration
 4. Human resource Compliance
 • WHY CHOOSE FARO VIETNAM?

 1. Our service solution offering to clients is always built up on government’s regulations compliance basis since we understand that avoidance of legal risks is the utmost expectation of all organizations.
 2. Each business is unique and there is no one-size-fits-all, accordingly, our service solutions are developed adaptably to client’s actual situations to ensure that the most effective solution is given to each business.
 3. Confidentiality is a top requirement when doing human resource services, our system is developed and operated in the up-to-date technology at high security level with frequent checking performed by international expert.
 4. Integrity is a consistent and long-term goal of our Company. Clients have our commitments in service quality and professional in every steps of our service delivery process.
 • CONTACT FARO VIETNAM

   

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

 • HAN961 Service Manager Hanoi branch
 • HAN979 Personnel & Administration Officer / Manager
 • HCM963 Maintenance Manager – Experienced in Automotive/Steel manufacturing
 • HAN960 Development Senior Manager
 • HAN968 Factory Manager
 • HAN954 Kỹ thuật viên bảo trì

Consultant


 • Hoang Yen (Ms.)
 • yen.hoang@farorecruitment.com
 • (84)1286366968

Follow us