The benefits for you

1.      Mức lương thực nhận: Thỏa thuận

 • Mức lương thử việc: 85% mức lương chính thức
 • Thời gian thử việc: 02 tháng 
 • Ngoài mức lương chính, nhân viên còn hưởng được tiền hoa hồng theo doanh số của team đạt được theo chính sách được công ty đưa ra.

2.      Thời gian thử việc: 2 tháng 

 • Sau khi thử việc 2 tháng nếu hai bên thấy phù hợp thì sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức

3.      Ngày nhận lương
 

 • Lương thử việc: Từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng 
 • Lương chính thức: Từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng\
 • Hoa hồng: Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng (tính từ thời điểm chốt doanh thu)

4.      Giờ làm việc: 
 

 • Từ thứ Hai đến thứ 6: 8 tiếng/ngày 
 • Thứ Bảy và chủ nhật: 6,5 tiếng 
 • Trong tuần được nghỉ một ngày tự chọn, một tháng nghỉ 4 ngày.

5.      Phép năm:

 • Một tháng được nghỉ 1 ngày phép, trừ tháng thử việc

 

Skills required
What you will do

Tư vấn và tuyển sinh (Sales chiếm 30 %)

 • Học viên mới (ghi danh mới)
 • Học viên cũ (tái ghi danh

1.       Cụ thể:

 • Tư vấn chương trình đào tạo, chính sách khuyến mãi đến các học viên thông qua tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tuyến trên các mạng xã hội
 • Sắp xếp khóa học và lớp học phù hợp với học viên
 • Tìm kiếm, gọi điện thoại cho khách hàng, hàng tuần, hàng ngày
 • Các công việc phát sinh của bộ phận tư vấn
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh cá nhân theo kế hoạch
 • Giải quyết các công việc liên quan đến học viên và giáo việc

2.       Tổ chức thi đầu vào cho học viên mới

 • Chấm điểm phần thi Nghe và Đọc
 • Sắp xếp cho giáo viên chấm thi Nói và Viết

3.       Giải quyết các công việc liên quan đến học viên và giáo viên

4.       Thu nhận hồ sơ đăng kí thi IELTS tại TALEED

5.       Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng sau khi nhập học. Nếu có than phiền, chuyển lên phòng Đào Tạo (Academics) hoặc phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Student Service) 


Công việc Quản Lý (chiếm 70 %):

1.       Quản lý Tư vấn Tuyển sinh

 • Lên lịch khai giảng, book phòng học và xác nhận khai giảng lớp
 • Tiếp nhận lịch học cụ thể các lớp từ Phòng Đào Tạo 
 • Là đầu mối tiếp nhận thông tin của Phòng từ các phòng ban khác (Trưởng Phòng Đào Tạo, Trưởng Phòng Marketing, Phòng Nhân Sự)
 • Là đầu mối phổ biến thông tin từ Phòng Tư Vấn đến các phòng ban khác
 • Quản lý data học viên tiềm năng, tổng hợp và phân chia cho Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Tele Sales khai thác
 • Chịu trách nhiệm làm báo cáo hoạt động của Team theo tuần hoặc tháng
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh chung của Phòng
 • Theo dõi sỉ số học viên lớp và doanh thu từng lớp
 • Khai thác mở rộng mạng lưới cộng tác viên tuyển sinh, quan hệ đối tác
 • Chủ động trong công việc, biết lập kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng
 • Chủ động trong việc tìm kiếm Database- Phối hợp với Phòng Marketing trong việc sắp xếp nhân sự và hỗ trợ tư vấn các hoạt động tư vấn, tuyển sinh
 • Quản lý hồ sơ và hoạt động của phòng tư vấn, tuyển sinh
 • Quản lý khu vực tiếp tân luôn trong tình trạng sạch sẽ, ngăn nắp

2.       Kết hợp với phòng Marketing, triển khai các chiến dịch tư vấn

3.       Phân công cập nhật & cung cấp tin tức du học, theo dõi đối thủ cạnh tranh

4.       Tham gia hoặc bố trí nhân sự tham gia các sự kiện, hội thảo của TALEED ACADEMY

5.       Đề xuất ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, học vụ 

6.       Các công việc được cấp trên giao

 

About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


 • Nguyen Thien Hoang Bao (Mr.)
 • bao.nguyen@farorecruitment.com
 • (84)902532541

Follow us